Про бібліотеку

Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка розпочала діяльність напередодні відкриття навчального закладу 5 вересня 1918 року. На сьогодні вона має розвинену структуру, що складається з п’яти загально-бібліотечних підрозділів:

  • інформаційно-бібліографічного відділу;
  • відділу комплектування та наукової обробки документів;
  • відділу електронних інформаційних ресурсів;
  • відділу рідкісних видань;
  • відділу абонементів та читальних залів, який складається з 2 абонементів та 9 читальних залів.

В бібліотеці функціонує читальний зал електронної бібліотеки, оснащений 10 персональними комп’ютерами та багатофункціональними пристроями.

Інформаційний ресурс бібліотеки представляє симбіоз традиційних документальних ресурсів на паперових носіях і електронних ресурсів локального й мережевого доступу. Він акумулює 1 002 854 прим. документів. У фонді бібліотеки є 1900 дисертацій (78 друкованих та 1822 електронних), 4879 авторефератів дисертацій (3245 друкованих та 1634 електронних). Також у книгозбірні зберігається 28 055 рідкісних та цінних документів.

Електронні ресурси бібліотеки представлені: електронним каталогом (близько 600 тис. документів), інституційним репозитарієм (понад 6 тис. документів), електронними документами на дисках, Інтернет-ресурсами. Фонд читального залу електронної бібліотеки складає 955 дисків (понад 50 тис. електронний документ).