Для Вас, художники-педагоги

  • -

Для Вас, художники-педагоги

Образотворче мистецтво є унікальним з поміж усіх інших видів мистецтва у розв’язанні завдань як художнього так і особистого розвитку громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою сприйняття образотворчого мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно захоплюючих форм творчості.

Вчитель образотворчого мистецтва повинен бути не лише вчителем, але перш за все він повинен бути художником. Для проведення цікавих, змістовних, творчих уроків вчитель повинен добре володіти різними техніками образотворчого мистецтва, а саме: малюнком, живописом, композицією, скульптурою, також різними видами декоративно-прикладного мистецтва. Для учнів вчитель образотворчого мистецтва – це взірець з якого завжди можна взяти приклад, який завжди може навчити творити прекрасне своїми руками і від створеного отримати багато задоволення.

Посібник «Образотворче мистецтво з методикою навчання» О. С. Шестобуз [6] розкриває зміст навчальної дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою навчання» відповідно до організації навчання за кредитно-модульною системою. Містить навчальний матеріал лекційних і семінарських занять, завдання для самостійної роботи, запитання для контролю  і самоконтролю. У книзі подано тематику індивідуальних занять, критерії оцінювання та подано список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник «Основи образотворчої грамоти» В. П. Котляра [2] містить загальні відомості про види, форми і жанри образотворчого мистецтва. Розглядаються психологічні та педагогічні аспекти художнього виховання дітей в умовах початкового оволодіння ними образотворчою діяльністю й естетичним сприйманням творів образотворчого мистецтва.

Одному із видів декоративно-прикладного мистецтва присвячена книга «Український декоративний розпис на уроках образотворчого мистецтва» В.Мельника [3]. Декоративний розпис – один із найяскравіших видів мистецтва, які здавна поширені в Україні. Чимало видатних майстрів українського декоративного розпису здобули своєю працею світову славу. І ні технічний прогрес, ні нові матеріали та технології не зможуть знецінити, применшити того, що створене людським талантом упродовж століть. Навпаки люди нового тисячоліття ще більшою мірою потребуватимуть справжнього мистецтва, живого і неповторного.

Народний розпис є особливо цінним для виховання та розвитку дітей у наших школах. Він з усією переконливістю доводить, що найбільших успіхів досягає той, хто вміло поєднує теорію і практику, яка базується на досвіді вивчення основ мистецтва. Посібник є незамінним у роботі вчителів образотворчого мистецтва, учнів, навчальній і творчій діяльності студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

Мистецтву петриківського розпису присвячена книга О. В. Харченко «Мистецтво петриківського розпису» [5]. Посібник розкриває художні особливості, основи композиції та художньо-технічне забезпечення у петриківському декоративному малюванні, а також подані відомості про історію виникнення й розвитку цього виду народного мистецтва, видатних майстрів петриківського розпису.

Посібник «Дивовижне мереживо витинанки» І. Зяткіної [1] знайомить читача із унікальним явищем культуротворення – витинанкою. У книгу ввійшли матеріали з історії виникнення витинанки, описано основні  символи української витинанки та різновиди витинанок. У доступній формі подано рекомендації щодо створення композицій і виготовлення витинанок, описано техніку виконання витинанок різного типу, які проілюстровані творчими роботами.

Книжка Романцова С. «Школа ремесел. Художнє витинання з паперу. Тістопластика» [4] є  добіркою матеріалів із технологій виготовлення витинанки та виробів із солоного тіста. У ній висвітлено основні теоретичні та практичні питання, викладено прийоми та методи, наведено схеми та ілюстрації, які допоможуть у виготовленні відповідних виробів.

Тож запрошуємо всіх, хто навчатиме учнів  розгадувати секрети образотворчого мистецтва до ознайомлення із цікавими виданнями.

Список літератури:

  1. Зяткіна І. Дивовижне мереживо витинанки : навч.-метод. посіб./  І. Зяткіна. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 92 с.
  2. Котляр В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей : навч. посіб./ В. П. Котляр. – Київ : Кондор, 2009. – 198 с.
  3. Мельник В. Український декоративний розпис на уроках образотворчого мистецтва : навч. посіб./ В. Мельник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 64 с.
  4. Романцов С. Школа ремесел. Худоржнє витинання з паперу. Тістопластика / С. Романцов, Н. Качковська. – Київ : Шкільний світ, 2009.–111 с.
  5. Харченко О. Мистецтво петриківського розпису : навч.-метод. посіб. / О. Харченко, Н. Горшкова-Кандаурова. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 72 с.
  6. Шестобуз О. Образотворче мистецтво з методикою навчання : навч. посіб. / О. С. Шестобуз. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – 232с.

Підготувала:

Скоропад Н. Я., бібліотекар читального залу мистецької літератури