Шевченко – геній України

 • -

Шевченко – геній України

Тарас Григорович Шевченко – великий син українського народу, невпинний борець, вічний революціонер. Його «Думи» і досі линуть світом, линуть його рідною Україною.

Сьогодення вимагає підвищення рівня духовності всієї української нації, відродження її найкращих традицій.

Саме постать Кобзаря стала об’єднавчою силою для всього українства в добу національно-демократичної революції 1917-1920 років.

9 березня виповнюється 206 років від дня народження Тараса Шевченка. З погляду вічності – це, може, і краплинка часу… А для нас, українців, це багато, бо з нього почалися ми, ми прокинулися від «його болю».

Спеціалізований фонд документів відділу рідкісних видань бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – унікальне зібрання книжкових пам’яток світового рівня. Кожна книга у відділі справедливо вважається бібліофільською рідкістю і розглядається як важлива книжкова пам’ятка. Пропонуємо Вашій увазі книжкову виставку.

Перелік представлених книг

 1. Багалій Д. І. Т. Г. Шевченко і Кирило-Методіївці : історично-літературна розвідка / Д. І. Багалій; за ред. кафедри історії української культури. – Харків : Держвидав України, 1925. – 93 с.
 2. Багрий А. В. Шевченковская студия. Введение в изучение Шевченка. Темы для литературных работ. Библиография / А. В. Багрий. – Владикавказ, 1923. – 49 с.
 3. Балей С. З психології творчості Шевченка / Степан Балей. – Львів : Новітня бібліотека, 1916. – 91 с. – (Накладом вид-ва «Шляхи»).
 4. Білецький Л. Народність чи національність в творах Т. Шевченка? / Леонід Білецький. – Кам’янець на Поділлю, 1920. – 46 с.
 5. Будинок-музей Шевченка. – Київ, 1929. – 48 с.
 6. Варавва О. Прочани на могилі Т. Г. Шевченка (матеріали з книжки відвідувачів могили за 1917-1921 роки) / О. Варавва. – Харків : Держвидав України, 1929. – 48 с.
 7. Григоровой Е. Н. Т. Г. Шевченко : біографія для юношества / Е. Н. Григоровой. – М. : Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1896. – 54 с. : с 4-мя рис. К. А. Трутовскаго.
 8. Збірник пам’яті Тараса Шевченка (1814-1914) / видання Українського наукового товариства в Київі. – Київ : Друк. 2-ї артілі, 1915. – 257 с.
 9. Колесса О. В честь Т. Шевченка: промова, виголошена на концерті в сорок п’яті роковини смерті поета (Львів, 17 травня 1906 р.) / Олександр Колесса. – Львів, 1906. – 20 с. – (Накладом автора).
 10. Лукіянович Д. Про Шевченкові твори / Денис Лукіянович. – Київ : Друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, [1840]. – 23 с. – (Накладом Тов-ва «Просвіта» у Львові).
 11. Мартос П. І. Епізоди з життя Шевченкового / П. І. Мартос; вступ. ст. Ф. Самоненка. – Харків; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 35 с.
 12. Смаль-Стоцький С. Читання Шевченкових поезій / Степан Смаль-Стоцький. – Передрук з ювілейного числа «Нашої школи» за 1914 рік. – Львів, 1914. – 17 с.
 13. Черкасенко С. Шевченко й діти. Шевченко педагогам / Степан Черкасенко. – Вид. 2-ге. – Київ : Українська школа, [1847]. – 27 с. – (Українська педагогічна бібліотека).
 14. Шевченкове свято 1861-1911. – Кам’янець-Подільський : Друк. Свято-Троїцького братства, [1911]. – 63 с.

Н. Д. Крючкова, провідний бібліотекар відділу рідкісних видань