Бюлетень нових надходжень літератури на абонемент фізико-математичного факультету

 • -

Бюлетень нових надходжень літератури на абонемент фізико-математичного факультету

До Вашої уваги перелік нової літератури, що надійшла на абонемент фізико-математичного факультету

 1. Борисенко  О.А. Дискретна математика : підручник для студентів вищих навчальних закладів  / О.А. Борисенко. – Суми : Університетська книга, 2019. – 255 с.
 2. Ващук Ф.Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення :  навч. посіб. / Ф.Г. Ващук, О.Г. Лавер, Н.Я. Шумило. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 368 с. – (Вища освіта ХХI століття).
 3. Ващук Ф.Г. Практикум з математичного аналізу : навч. посіб. [для студентів математичних і фізичних факультетів університетів, а також технічних і економічних вузів] / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк, А.І. Моца. – Ужгород : Карпати, 1999. – Ч. 1 : Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення. – 188 с.
 4. Гофманн-Велленгоф  Б. Навігація. Основи визначення місцеположення та скеровування / Б. Гофманн-Велленгоф, К. Легат, М. Візер; за участі Г. Ліхтенеггера; [переклад з англ. за ред. Я.С. Яцківа]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 443 с.
 5. Гудима У.В. Опуклий аналіз : навч. посіб. / У.В. Гудима, В.О. Гнатюк.  – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – 112 с.
 6. Дидактика физики: избранные аспекты теории и практики : коллективная монография / П.С. Атаманчук, А.А. Губанова, О.Н. Семерня и др.– Каменец-Подольский : Рута, 2019. – 336 с.       
 7. Дискретна математика: практикум : навч посіб. / О.С. Манзій, І.Є. Тесак, І.І. Кавалець, Н.В. Чарковська. – Львів : Видавницво Львівської політехніки, 2016. – 212 с.     
 8. Журавчак  Л.М. Дискретна математика для програмістів : навч. посіб. / Л.М. Журавчак. – Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 420 с.     
 9. Литвин  В. В. Аналіз даних та знань : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Нікольський. – Львів : Магнолія – 2006, 2019. – 276 с. – (Комп’ютинг).
 10. Литвин  І.І. Вища математика : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / І.І. Литвин, О.М. Конончук, Г.О. Желізняк. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 368 с.
 11. Нікольський  Ю.В. Дискретна математика : підручник / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина; за ред. В.В. Пасічника. – 5-те вид., випр. та допов. – Львів : Магнолія – 2006, 2019. – 432 с. – (Комп’ютинг).    
 12. Пасічник  В.В. Веб-технології та веб-дизайн : підручник / В.В. Пасічник, О.В. Пасічник, Д.І. Угрин. – Львів : Магнолія – 2006, 2019. – Кн. 1 : Веб-технології. – 336 с. – (Комп’ютинг). 
 13. Пістун  Є. Основи автоматики та автоматизації : навч. посіб. / Євген Пістун, Іван Стасюк. – 2-ге вид., змін. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 336 с.                                                                          
 14. Сусліков  Л.М. Метрологія та вимірювання : навч. посіб. для студентів фізико-тех­ніч­них спеціальностей / Л.М. Сусліков, І.П. Студеняк. – Ужгород : Говерла, 2014. – 292 с.   
 15. Сусліков  Л.М. Неруйнівні методи контролю : навч. посіб. для студентів фізико-технічних спеціальностей / Л.М. Сусліков, І.П. Студеняк. – Ужгород : Говерла, 2017. – 192 с.
 16. Шаховська  Н.Б. Алгоритми і структури даних : навч. посіб. [для студентів інституту комп’ютерних наук та технологій стаціонарної та заочної форми навчання] / Н.Б.  Шаховська, Р.О. Голощук; за ред. В.В. Пасічника. – Львів : Магнолія – 2006, 2019. – 215 с. – (Комп’ютнг).

Сивак Н.Й., бібліотекар I категорії
абонементу фізико-математичного факультету