Відомий бібліотекознавець, бібліограф, книгознавець, історик, журналіст, мемуарист Лев Юстимович Биковський (1895-1992). До 125-річчя від дня народження

 • -

Відомий бібліотекознавець, бібліограф, книгознавець, історик, журналіст, мемуарист Лев Юстимович Биковський (1895-1992). До 125-річчя від дня народження

Биковський Лев Юстимович (Левко Устимович) – народився 10 (23 квітня) 1895 року в селі Вільховець Звенигородського повіту Київської губернії, нині Звенигородського району Черкаської обл.

Походив з родини лісничого. Закінчив із відзнакою комерційну школу у Звенигородці (1912). Навчався у Політехнічному, згодом Лісовому інститутах у Санкт-Петербурзі (1912–1915), на історико-філологічному факультеті Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919–1920), на філософському факультеті Варшавського університету, економічно-кооперативному факультеті Української господарської академії (УГА) у Подєбрадах (Чехословацька республіка), де отримав диплом інженера-економіста (1927). Закінчив курси бібліотекознавства при Варшавській публічній бібліотеці (1921–1922) та УГА (1927). Доцент у галузі книгознавства (США, 1971), член-кореспондент Української вільної академії наук (США), член Наукового товариства ім. Шевченка та Українського історичного товариства.

Перебуваючи в еміграції (з 1921 р.) працював у бібліотеці та кабінеті народного господарства УГА (1922–1927), Варшавській публічній бібліотеці (1928–1944: завідувач відділу комплектування, з 1942 р. її директор), публічній бібліотеці Денвера (1954–1963). Засновник і редактор часопису «Українське книгознавство» (Варшава, Подєбради, 1922). Згодом під цією ж назвою створив власне видавництво, у якому протягом 1923–1928 рр. у Подєбрадах і Берліні видав кілька наукових праць з книгознавства, бібліографознавства і бібліотечної справи.

Л. Биковський – один із перших п’яти бібліотекарів-фундаторів Всенародної бібліотеки України (нині НБУВ). Він є автором першої «Бібліотековіани НБУ» та близько 20-ти публікацій про початок діяльності Бібліотеки. Також спільно з С. Сірополком та М. Ясинським брав участь у розбудові наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету.

Бібліографія залишалася улюбленою справою Л. Биковського до кінця життя. Загалом Л. Биковському належить авторство понад 530 праць з книгознавства, бібліотекознавства, бібліографії, історії українського книжкового руху, геополітичного становища України та її новітньої історії. Тематика бібліографічних студій вченого вирізняється різноманітністю: статті з історії української бібліографії, біобібліографічні матеріали про діячів книги Ю. Меженка, Д. Балику, М. Ясинського, у «Бюлетені Варшавської публічної бібліотеки» – про польських, чеських та словацьких бібліологів, бібліографічний покажчик про Туреччину – й досі єдиний в українській бібліографічній практиці. Результатом аналізу теоретико-практичних засад книгознавчих наук, власного досвіду роботи у бібліотеках України і Європи стали публікації  Биковського про перші роки діяльності Національної бібліотеки Української держави (понад 20 праць з 1919 по 1972 рр.), низка видань у серії «Книгозбірня українського бібліографічного мікроба» та ін. Праця «Замітки про книгознавство та книговживання» (1923) стала фактично посібником з основ бібліографічної інформації та бібліотечної справи, в якій на європейському та російському тлі вчений проаналізував практику українського книговидання та книгознавства початку 20 ст. В останні роки життя Л. Биковський видав фундаментальні праці: «Книгарні. Бібліотеки. Академія: спомини (1918–1922)», власну біобібліографію «У службах українській книжці» та «Українські книгознавчі періодики і збірники першої половини ХХ століття».

В Україні доробок Л. Биковського представлений частково. Найбільші за чисельністю колекції його публікацій зберігаються в Державній науковій архівній бібліотеці та Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

У бібліографічному огляді, який пропонується Вашій увазі, представлена література, що відображає кам’янецький період діяльності Лева Юстимовича Биковського (1919-1920).

До Кам’янця-Подільського Л. Ю. Биковський прибув у вересні 1919 року, де зустрівся з ректором університету І. Огієнком і, посилаючись на свою попередню працю в Національній Бібліотеці України при УАН в Києві, попросив прийняти його на роботу в університетську бібліотеку. Ректор призначив Л. Биковського другим помічником бібліотекаря С.  Сірополка (першим був М. Ясинський), одночасно його зарахували студентом історико-філологічного факультету. За півроку життя у Кам’янці-Подільському (до травня 1920 р.) Л. Ю. Биковський сприяв розвитку університетської бібліотеки, вдосконаленню її роботи, активізації бібліотечного життя в К-ПДУУ.

Окремі аспекти історії бібліотеки, події і факти з життя університетського колективу знайшли відображення в спогадах, наукових і науково-популярних виданнях її фундаторів, у тому числі і Л. Ю. Биковського, в яких автор аналізує зусилля ректора університету І. І. Огієнка, перших бібліотекарів, їх помічників, професорів, викладачів, студентського загалу та культурно-просвітницької громадськості, спрямовані на розбудову бібліотеки, налагодження її повноцінної роботи. Спогади, залишені ним про ті складні, важкі і водночас натхненні часи, є одним із цінних джерел про діяльність і формування бібліотеки [1].

Другий том своїх спогадів автор присвятив добі молодості, що збіглася з періодом Українського Відродження та Визвольної боротьби (1917-1921 рр.). Вони мають не лише біографічне та історичне значення. Ці спогади – докладна енциклопедія бібліотек Києва та бібліотеки Кам’янець-Подільського університету: історія бібліотек, тяжкі умови, в яких вони розвивалися, історія поповнення, методи бібліотечної справи, працівники бібліотек – все це знайшло докладного історика в особі Л. Биковського [2].

Перебуваючи на посаді помічника бібліотекаря Л. Биковський став активним дописувачем місцевої газети «Наш шлях». На її шпальтах була опублікована низка матеріалів, присвячених актуальним питанням бібліографії, бібліотекознавства, видавничій справі тощо [3–8].

Дослідженню імен державних, освітніх і громадських діячів, пов’язаних із заснуванням, становленням та функціонуванням Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1921 рр.) і його бібліотеки, присвячено низку наукових видань і публікацій доктора історичних наук, професора О. М. Завальнюка [9, 10, 11]. Серед відомих постатей, причетних до розбудови університетської книгозбірні, значна увага приділена Л. Ю. Биковському та його діяльності на посаді другого помічника бібліотекаря університету.

В історичному нарисі доктора історичних наук, професора В. С. Прокопчука і Л. Ф. Філінюк значна увага приділена відомим діячам, які зробили вагомий внесок у становлення та розвиток університетської книгозбірні. На сторінках цієї книги неодноразово згадується ім’я Лева Юстимовича Биковського, висвітлюється його значна роль у цьому процесі [12].

Список літератури

 1. Биковський Л. Бібліотека Кам’янець-Подільського державного українського університету : (спомини) / Л. Биковський. – Нью-Йорк ; Вінніпег, 1949. 9 с.
 2. Биковський Л. Книгарні – Бібліотеки – Академія : спомини (1918–1922) / Л. Биковський. – Мюнхен ; Денвер: Дніпрова хвиля, 1971. – 153 с. – (Серія: Мемуаристика ; ч. 2).
 3. Биковський Л. Бібліографія. Бібліотечна справа / Л. Биковський // Наш шлях. – 1920. – 20 лют. (ч. 34). – С. 4.
 4. Биковський Л. Гете Й. – В. Фон / Л. Биковський // Наш шлях. – 1920. – 20 лют. (ч. 34). – С. 4.
 5. Биковський Л. Українська видавнича справа за кордоном / Л. Биковський // Наш шлях. – 1920. – 20 лют (ч. 34). – С. 4.
 6. Биковський Л. Українські бібліографічні організації / Л. Биковський // Наш шлях. – 1920. – 20 лют. (ч. 34). – С. 3.
 7. Биковський Л. “Наша мета” / Л. Биковський // Наш Шлях. – 1920. – 3 квіт (ч.68) – С.4.
 8. Биковський Л. Нова українська бібліографічна організація // Наш шлях. – 1920. – 20 трав. (Ч. 98) – С. 4.
 9. Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917-1921 рр.) : монографія / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 644 с.
 10. Завальнюк О. М. Биковський Лев Юстимович // Завальнюк О. М. Історія Кам’янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918–1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 339–344.
 11. Завальнюк О. М. Л. Ю. Биковський – помічник бібліотекаря Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Педагогічне Поділля : зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип. 4, т. 5. – С. 3–8.
 12. Прокопчук  В. С. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту : іст. нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с.

Опря Т.М., завідувач інформаційно-бібліографічного відділу;