Daily Archives: 16 Квітня, 2020

  • -

Періодичні видання у фондах бібліотеки К-ПНУ імені Івана Огієнка

Враховуючи сучасні освітні тренди – впровадження інтерактивних форм навчання, дистанційної освіти, використання в навчальному процесі різноформатних матеріалів, академічну мобільність, а також специфіку цільової аудиторії бібліотек ЗВО, представництва цих інституцій локальної мережі стають додатковим інноваційним інструментом для підвищення ефективності реалізації бібліотеками ЗВО покладених на них завдань, чільне місце серед яких посідають інформаційне забезпечення наукової діяльності ЗВО та комунікації між студентом і викладачем.

“Read More”

  • -

Гетьман Мазепа – особистість, політик, меценат

Народився 20 березня 1639 р. у с. Мазепинці (нині Білоцерківський район Київської області). Належав до родини відомої правобережної української шляхти. Початкову освіту отримав у школі Київського братства, згодом закінчив Києво-Могилянський колегіум та Єзуїтську колегію у Варшаві. Протягом трьох років навчався у Німеччині, Італії, Франції та Голландії де здобув блискучу європейську освіту, досвід європейського політичного та культурного життя. Знав кілька іноземних мов. Формування національно-політичних переконань І. Мазепи відбулося під час служби при гетьманах П. Дорошенкові та І. Самойловичеві, які мали програми відродження самостійної й соборної Української держави.

“Read More”