Періодичні видання у фондах бібліотеки К-ПНУ імені Івана Огієнка

  • -

Періодичні видання у фондах бібліотеки К-ПНУ імені Івана Огієнка

Враховуючи сучасні освітні тренди – впровадження інтерактивних форм навчання, дистанційної освіти, використання в навчальному процесі різноформатних матеріалів, академічну мобільність, а також специфіку цільової аудиторії бібліотек ЗВО, представництва цих інституцій локальної мережі стають додатковим інноваційним інструментом для підвищення ефективності реалізації бібліотеками ЗВО покладених на них завдань, чільне місце серед яких посідають інформаційне забезпечення наукової діяльності ЗВО та комунікації між студентом і викладачем.

Саме онлайнова преса, яка набула стрімкого розвитку за останні роки, визначає майбутнє комунікації. Кількість читачів періодики онлайн зростає. Це пояснюється постійною появою нових користувачів Інтернету, поступовою обізнаністю про наявність таких журналів, а також покращенням якості самих онлайнових видань. У локальній мережі К-ПНУ імені Івана Огієнка надається доступ до повнотекстових публікацій одного з найбільших світових видавців академічних і науково-популярних книг та журналів Springer Nature, Тестовий доступ до журналів Wiley, Повнотекстові ресурси міжнародного видавництва Springer, Scopus та Web of Science (корисні посилання), Бази даних наукових видань (іноземні) та ін. Колекції інформаційних ресурсів видавництв мають високі показники впливовості, відповідають провідним напрямкам науково-дослідницької діяльності нашого університету та охоплюють математичні, природничі та технічні науки, право та міжнародні відносини, соціальні, економічні та гуманітарні науки.

Незмінною передумовою успішної діяльності бібліотеки залишається її фонд, де одним із джерел надання оперативної, оригінальної інформації є періодичні видання. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка щорічно передплачує біля 200 назв українських та зарубіжних періодичних видань. Залежно від тематики періодичні видання розподіляються по філіалах та відділах бібліотеки. Наявність і місце їх зберігання відображені в поточному покажчику «Періодичні видання в бібліотеці» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та в електронному каталозі у базі даних «Періодичні видання. Журнали».

Враховуючи те, що кожен факультет має свої фахові періодичні видання, ми виділили найактуальніші журнали, до яких користувачі звертаються найчастіше.

До Вашої уваги – 20-ка журналів для викладачів, студентів та співробітників університету.