Інтеграція заради миру

  • -

Інтеграція заради миру

День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях: свободи, демократії, поваги до прав людини, верховенства права, та враховує інтереси всіх учасників.

Відправною точкою на шляху до започаткування відзначення Дня Європи вважається Декларація Шумана, оприлюднена 9 травня 1950 року. Цей історичний документ, направлений на об’єднання під єдиним керівництвом вугільних та сталеплавильних ресурсів низки європейських держав, насамперед Франції та Німеччини, заклав підґрунтя європейської інтеграції.

Рішення щодо увічнення дати проголошення Декларації Шумана шляхом святкування 9 травня як Дня Європи прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані.

Щорічно з нагоди свята у Брюсселі, де перебувають керівні органи ЄС, а також у країнах-учасницях ЄС відбуваються офіційні урочистості.

Основна ідея загальноєвропейського Дня – кожний мешканець континенту, незалежно від своєї національної належності і громадянства, має відчути себе вільним у “Європейському домі”.

Україна – єдина держава не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи. Оскільки День Європи збігається з Днем Перемоги, в Україні урочисті заходи проводять щорічно у третю суботу травня. Цього року День Європи в Україні припадає на 16 травня.

У День Європи жителі України відзначають день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.

Відзначення Дня Європи в нашій державі – це підтвердження єдності України та Європи не тільки за географічною ознакою, а і за духом, історією, спільними цінностями, адже український народ є невід’ємною частиною європейської цивілізації.

13 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі», якою підтверджується незворотність курсу України на європейську інтеграцію, метою якої є набуття членства в Європейському Союзі.  Було також відзначено, що Україна як європейська держава, яка поділяє спільну історію та цінності з країнами Європейського Союзу, має право подати заявку на набуття членства у Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.

З підписанням та ратифікацією у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відносини сторін почали розбудовуватися у якісно новому форматі політичної асоціації та економічної інтеграції.

Впродовж останніх років, а особливо з початком у 2014 році російської агресії проти України, ситуація в Україні та події навколо нашої держави займають одне з головним місць у рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. «Українське питання» регулярно порушується у заявах, резолюціях, висновках та інших документах інституцій та керівництва Європейського Союзу.

Наразі ми лише святкуємо День Європи. І в цьому теж є щось євроінтеграційне. Гасло “Ми йдемо в європейський дім” для нас означає будівництво Української держави на принципах європейської демократії та політичної культури на засадах української духовності і моралі. Лише проводячи активну політику, проявляючи самоповагу і рішучість, Україна зможе посісти гідне місце в Європі, доконечно стати європейською країною.

Артьомов І. В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України : монографія / І. В. Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2009. – 520 с.

Монографічне видання присвячене  питанням  практичної реалізації євроінтеграційного курсу України шляхом задіяння механізмів транскордонного співробітництва. У ньому загострено проблематику нових викликів для держави після розширення Шенгенського простору, спрогнозовано шляхи вирішення проблем у справі реалізації угод України з ЄС щодо спрощення візового режиму, підвищення ефективності українсько-російського транскордонного співробітництва.

Європейська та євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи : зб. наук. пр. – Ужгород : Ліра, 2008. – 374 с.

У збірнику вміщено наукові статті вчених, аналітиків, представників органів державної влади, присвячені актуальним проблемам реалізації євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України. Більшість авторів були учасниками міжнародного «круглого столу» експертів, який відбувся в м. Ужгороді в рамках реалізації НН Інститутом філософії та євроінтеграційних досліджень Закарпатського державного університету наукового проекту «Розроблення навчально-методичного забезпечення включення питань євроатлантичної інтеграції до програм підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за спеціальністю «Міжнародні відносини» з виданням посібників, збірників нормативно-правових актів, методичних розробок і пілотне впровадження результатів проекту на регіональному рівні». Висвітлюється питання практичної реалізації завдань, сформульованих у Цілому Плані «Україна – НАТО» на 2008 рік.

Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України  на європейську та євроатлантичну інтеграцію : навч. посіб. У 2 ч. / уклад. : І. В. Артьомов, Д. В. Вітер, Л. І. Загайнова, та ін. – Ужгород : Ліра, 2007. – Ч. І. – 452 с. – (Серія: «Євроінтеграція: український вимір»)

Хрестоматія доповнює та ілюструє основні положення навчальних посібників серії «Євроінтеграція: український вимір», започаткованої навчально-науковим Інститутом філософії та євроінтеграційних досліджень Закарпатського державного університету. Видання містить тексти законів України, нормативні акти з питань правого забезпечення  та регулювання процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України  на європейську та євроатлантичну інтеграцію : навч. посіб.  У 2 ч. / уклад. : І. В. Артьомов, Д. В. Вітер, Л. І. Загайнова та ін. – Ужгород : Ліра, 2007. – Ч. ІІ. – 346 с. – (Серія: «Євроінтеграція: український вимір»)

Хрестоматія доповнює та ілюструє основні положення навчальних посібників серії «Євроінтеграція: український вимір», започаткованої навчально-науковим Інститутом філософії та євроінтеграційних досліджень Закарпатського державного університету. Видання містить тексти законів України, нормативні акти з питань правого забезпечення  та регулювання процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива? / за ред. О. І. Соскіна. – Київ : Інститут трансформації суспільства, 2007. – 336 с.

В основу колективної монографії покладені статті та виступи учасників інтерактивних семінарів і круглих столів, які організував та провів у регіонах України Інститут трансформації суспільства впродовж восьми років (2000 – 2007) за тематикою євроатлантичної інтеграції нашої держави. Про системне викладення питання щодо переваг та перспектив партнерства України з Північноатлантичним альянсом свідчить структура книги, що складається з восьми розділів: Нові виклики світовій безпеці: роль НАТО та його партнерів (І),  Шлях до системи колективної безпеки НАТО: досвіт країн-членів (ІІ),  Україна – НАТО – Росія: вектори євроатлантичної безпеки (ІІІ), Партнерство Україна – НАТО як імператив зміцнення національної безпеки (ІV), Євроатлантична  інтеграція: економічний вибір (V),  Перспективи та ризики приєднання України до Північноатлантичного альянсу (VI), Необхідність та можливість подолання стереотипів щодо НАТО (VII), Формування суспільної підтримки вступу країни в НАТО (VIII). Авторами наукової праці є провідні українські та іноземні вчені, державні та громадські діячі, викладачі, дипломати. Видання здійснено з метою переконання українських громадян у доцільності вступу України до НАТО та аналізу досвіду країн Альянсу, що засвідчує важливість такого кроку для безпеки та розвитку держави.

Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : монографія / за ред. А. І. Кудряченка. – Київ : НІСД, 2007. – 396 с.

Монографія присвячена проблемам розвитку вітчизняної політичної системи та інститутів громадянського суспільства на сучасному етапі трансформаційних перетворень, висвітлюються засади демократичного поступу європейських держав, з’ясовуються їхні традиції, інституційні особливості та реалії широкого спектра демократичної практики. Розглядається еволюція конституційно-правового статусу інституту президентства, парламенту та уряду незалежної України, актуальні питання удосконалення механізмів стабілізації вітчизняної політичної системи, взаємодії владних інститутів та оптимізації виборчої системи. Окремо з’ясовуються сучасні виміри роботи Європейського Парламенту, діяльності європейських транснаціональних партій у контексті цінності їхнього досвіду для України.

Пріоритетні питання плану дій Україна – ЄС : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10 листопада 2005 р. / Комітет Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції, Британська Рада в Україні. – Київ, 2006. – 268 с.

До збірника увійшли окремі доповіді учасників конференції «Пріоритетні питання плану дій Україна – ЄС», що відбулася у Верховній Раді України, м. Київ, 10 листопада 2005 р. Захід було проведено за участю та підтримки Британської Ради в Україні.

Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Філіп Тоді ; пер. з англ. М. Марченко. – Київ : К. І. С., 2001. – 142 с.

«Нарис історії Європейського Союзу» Філіпа Тоді – це хронологічно викладена політична історія європейської інтеграції з контекстуальним оглядом історії Європи з XVII століття. Головні історичні, економічні та політичні етапи розвитку Європейського союзу, викладені у доступній формі, дозволяють отримати цілісне уявлення про Європейський Союз від початку і до наших днів.

Биковська В. Ф., завідувачка сектору
читального залу № 3 історичного факультету