Музично-педагогічна та наукова діяльність професора В.М. Лабунця (до 65-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності)

  • -

Музично-педагогічна та наукова діяльність професора В.М. Лабунця (до 65-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності)

Лабунець Віктор Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету.

Народився 29 вересня 1955 р. у с. Іваниничі Дубнівського району Рівненської області у сім’ї колгоспників. У 1962 р. пішов навчатися у перший клас Тростянецької восьмирічної школи, яка знаходилася за 3 кілометри від дому. З семи років Віктор почав самотужки опановувати гру на баяні, підбираючи на слух мелодії пісень, які чув від односельчан та весільних музикантів. Надалі навчання на музичному інструменті продовжив у класі баяна Дубенської дитячої музичної школи (клас викладача Різуна Г. О.). Навчаючись у старших класах музичної школи разом зі своїми однокласниками організовує ВІА, у якому грав на бас-гітарі. Так, у молодого юнака сформувався професійний вибір – стати музикантом. У 1971 р. Віктор успішно складає вступні іспити у Дубенське культурно-освітнє училище та вступає на відділення народних інструментів по класу баяна. Після завершення навчання в училищі в 1974 р. Віктор був направлений на роботу вчителем по класу народних інструментів у Дубенську вечірню музичну школу.

У 1979 р. Віктор Лабунець вступив до Рівненського державного інституту культури на відділення народних інструментів (спеціальність Культурно-освітня робота, керівник самодіяльного оркестру народних інструментів).

Навчання в інституті Лабунець В. М. успішно поєднує з концертно-творчою та педагогічною діяльністю. Упродовж кількох років він успішно працює солістом-інструменталістом у Рівненській державній філармонії в ансамблі народних інструментів “Джерела” та в ансамблі пісні і танцю “Текстильник”. Одночасно він займається педагогічною роботою – викладає гітару та народні інструменти у Рівненській дитячій музичній школі №1. Після закінчення інституту у 1983 р. Лабунця В. М., як молодого спеціаліста направляють на роботу в Кам’янець-Подільське культурно-освітнє училище  викладачем по класу народних інструментів та оркестрового диригування.

З вересня 1988 р. Віктор Миколайович працює викладачем кафедри музики Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. На кафедрі музики викладає основний музичний інструмент (гітара, домра), вивчення додаткового інструменту. Але з часом наукова діяльність для нього стає другим покликанням. Успішно склавши вступні іспити в аспірантуру при Українському національному педагогічному університеті імені М. Драгоманова, у 1990 р. стає аспірантом кафедри педагогіки (науковий керівник – професор, кандидат педагогічних наук Лапченко Володимир Петрович).

У 1993 р. успішно захистив кандидатську дисертацію “Забезпечення творчої активності молодших школярів у процесі колективного народно-інструментального музикування”. Після завершення навчання в аспірантурі Віктор Лабунець повертається на роботу у стіни Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. На кафедрі музики він читає курс лекцій з історії музики, основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент та методику роботи з дитячим народно-інструментальним колективом.

Педагогічну роботу Віктор Миколайович поєднує з творчо-виконавською. Він створює студентський ансамбль народних інструментів “Джерела” та ансамбль гітаристів. У лютому 2004 р. Віктор Миколайович очолює новостворену кафедру теорії, історії музики і гри на народних музичних інструментах.

З березня 2008 р. професор Лабунець В. М. очолює науково-дослідну лабораторію “Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти”. Діяльність лабораторії Віктор Миколайович спрямовує на дослідження проблеми шкільного колективного народно-інструментального музикування, академічного інструментального виконавства (фортепіано, баян, акордеон, гітара, бандура тощо), традиційного та академічного ансамблево-оркестрового мистецтва Південно-Захіного Поділля.

Віктор Миколайович успішно здійснює наукове керівництво написанням магістерських і дисертаційних робіт. З 2005 р. одночасно працював відповідальним секретарем приймальної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, активно проводячи професійно-орієнтаційну роботу з випускниками загальноосвітніх шкіл та мистецьких навчальних закладів. Професор Лабунець В. М. забезпечує читання таких дисциплін: історія музики, основний музичний інструмент, новітня історія музики, методика навчання гри на музичному інструменті. У 2015 р. Лабунець В. М. у НПУ імені М. П. Драгоманова захистив докторську дисертацію “Методична система інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики”(науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Козир А. В.)

З 2014 р. Віктор Миколайович Лабунець працює деканом педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Педагогічний досвід професора Лабунця В. М. свідчить, що творчий неспокій, наполегливість, педагогічний пошук збагачують його внутрішній світ, активізують внутрішній потенціал музиканта-педагога, роблять його працю ефективнішою, змістовнішою.

За період науково-педагогічної діяльності підготував та опублікував понад 150 публікацій, зокрема монографії, навчально-методичні посібники, неодноразово виступав з доповідями на семінарах, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

За науково-педагогічні та творчі досягнення Лабунець В. М. нагороджений Почесними грамотами МОН України, академії НАПН України, обласної, міської та районної адміністрацій. Наукові інтереси професора Лабунця В. М. зосереджені на проблемах інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики.

Пропонуємо  Вашій увазі книжкову виставку творчого доробку В. М. Лабунця:

Лабунець В. М. Ансамблева гра в класі гітари : навч.-метод. посіб. / В. М. Лабунець. – Кам’янець-Подільський : ПП Волощук В. О., 2015. – 108 с.

У посібнику висвітлюються методичні основи ансамблевої гри в класі гітари. У перекладенні для ансамблів шестиструнних гітар подаються партитури народних  пісень і танців, популярні п’єси українських та зарубіжних композиторів. Навчальний посібник допоможе студентам вищих  навчальних закладів різного типу акредитації та учням спеціальних музичних закладів удосконалювати вміння та навички ансамблевої гри в класі гітари, розширить навчально-концертний репертуар.

Лабунець В. М. Ансамбль народних інструментів : навч.-метод. посіб./ В. М. Лабунець. – Вінниця : Розвиток, 2006. – 148 с.

У навчально-методичний посібник увійшли інструментальні опрацювання різнохарактерних музичних творів, які можуть використовуватись для роботи в навчальних колективах, в колективах аматорської художньої творчості, на музично-педагогічних факультетах педагогічних вузів та народно-інструментальних відділеннях мистецьких навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Запропонований навчально-методичний посібник стане підмогою не тільки для навчальних цілей, а й підмогою у практичній діяльності майбутніх учителів  музики та керівників народно-інструментальних колективів.

Лабунець В. М. Гами та етюди як необхідний компонент вдосконалення технічної майстерності баяніста / В. М. Лабунець, В. Ф. Олійник. – Кам’янець-Подільський : ПП Цвігайло М. М., 2010. – 96 с.

Методичний посібник адресується викладачам дитячих музичних шкіл, вчителям музики, а також студентам мистецьких факультетів.

Необхідною умовою для успішного розвитку різноманітних елементів техніки гри на баяні слугують гами, спеціальні вправи та етюди. У посібнику подано аплікатурну таблицю гам та ряд етюдів на різні види техніки.

Лабунець В. М. Інноваційні технології інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики: теорія та методика : монографія / В. М. Лабунець. – ПП Зволейко Д. Г., 2014. – 351 с.

У монографії представлено інноваційні технології інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики; науково-обгрунтовано та розроблено організаційно-методичну систему означеного процесу; розкрито педагогічні умови впровадження запропонованої системи в освітньо-виховний процес ВНЗ. Монографія призначена для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів вищих навчальних закладів мистецької освіти.

Лабунець В. М. Інструментування вокального супроводу для народно-інструментальних ансамблів : метод. посіб. / В. М. Лабунець, В. Ф. Олійник. – Кам’янець-Подільський : ПП Волощук В. О., 2014. – 84 с.

У посібнику розкривається творчий процес інструментування вокального супроводу для народно-інструментальних ансамблів та пропонуються партитури для солістів-вокалістів у супроводі різноманітних за складом народно-інструментальних ансамблів.

Методичний посібник адресований вчителям музики, музичним керівникам, студентам мистецьких навчальних закладів, а також широким колам шанувальників ансамблевої гри.

Лабунець В. М. Інтегроване навчання майбутніх учителів музики: теорія та практика : монографія / В. М. Лабунець, Ж. Ю. Карташова. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2013. – 236 с.

Монографія присвячена дослідженню фахової підготовки майбутніх учителів музики в процесі інтеграції музично-виконавських дисциплін.

Автори розглядають фахову підготовку майбутніх учителів музики в процесі інтеграції музично-виконавських дисциплін як оптимальну організацію педагогічного процесу на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка здійснюється завдяки систематизації знань зі споріднених предметів фахового циклу, що передбачає їх об’єднання у цілісність. Основними функціями даного виду підготовки майбутніх учителів музики виокремлено: соціально-просвітницьку, мотиваційно-орієнтаційну, когнітивно-евристичну, сугестивно-виховну, діяльнісно-синтезуючу, культурологічно-розвивальну.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів, учителів.

Лабунець В. М. Методика навчання гри на чотириструнній кобзі : метод. посіб. / В. М. Лабунець. – Кам’янець-Подільський : ПП Цвігайло М. М., 2013. – 80 с.

У методичному посібнику, підготовленому на підставі багаторічних спостережень і особистого педагогічного досвіду, автор розкриває методику початкового навчання гри на чотириструнній кобзі та вказує найбільш раціональні методи досягнення кінцевої мети. Тут подані короткі відомості про посадку виконавця, постановку рук, засоби видобування звуку, штрихи,  аплікатуру. Значна увага приділяється методиці проведення підготовчих занять, їх змісту, плануванню, підбору репертуару. У хрестоматії пропонуються п’єси для кобзи у супроводі фортепіано, більшу частину перекладення яких виконав автор.

Лабунець В. М. Методика  роботи з дитячим інструментальним ансамблем : навч.-метод. посіб. / В. М. Лабунець, Л. Л. Колбасов. – Кам’янець-Подільський : ПП Волощук В. О., 2017. – 313 с.

У навчально-методичному посібнику представлено методику роботи з дитячим інструментальним ансамблем. Запропонована методика, в основу якої покладено дидактично обґрунтовану систему комплексного підходу до музичного виховання учасників інструментального ансамблю (від етапу організації набору, початкового навчання на інструменті до завершального етапу – концертної діяльності) може використовуватися в науково-дослідницькій роботі, у виконавській практиці, при створенні навчальних й методичних посібників для практичної діяльності педагогів спеціалізованих навчальних закладів й закладів освіти та культури, які мають ансамблеві класи чи хочуть їх створити, а також у навчальних курсах теорії та методики музичного виконавства.

Лабунець В. М. Методичні основи ансамблевої гри (народно-інструментальні ансамблі) : метод. посіб. / В. М. Лабунець. – Кам’янець-Подільський : ПП Волощук В. О., 2013. – 180 с.

У посібнику розкривається процес формування навичок ансамблевої гри майбутніх вчителів музики та пропонуються партитури для різноманітних за складом народно-інструментальних ансамблів.

Посібник адресований вчителям музики, музичним керівникам, студентам мистецьких навчальних закладів, а також широким колам шанувальників ансамблевої гри.

Лабунець В. М. Робота над гамами та етюдами в класі баяна / В. М. Лабунець, Р.Б. Чорпіта. – Кам’янець-Подільський : ПП Волощук В. О., 2016. – 116 с.

Пропонований посібник адресований викладачам дитячих музичних шкіл та студентам мистецьких факультетів, які вивчають спецкурс «Методика викладання гри на баяні». Автори доводять важливість систематичної роботи над гамами, арпеджіо та етюдами, які являються необхідним компонентом вдосконалення технічної майстерності баяніста, подають аплікатурну таблицю гам та низку етюдів на різні види техніки.

Лабунець В. М. Теорія і методика інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва : навч.-метод. посіб. / В. М. Лабунець – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2018. – 240 с.

Автор розглядає фахову підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення інструментально-виконавських дисциплін та організацію осітнього  процесу на основі суб’єкт-субєктивної взаємодії, яка здійснюється завдяки систематизації знань, умінь і навичок.

Лабунець В. М. Українські народні пісні і танці у перекладенні для шестиструнної гітари : навч.метод. посіб. / В. М. Лабунець. – Кам’янець-Подільський : ПП Цвігайло М. М., 2011. – 104 с.

Посібник складається з двох розділів : теоретичного і практичного. Теоретичний розділ висвітлює питання розвитку гітари в історії світової музичної культури; методику навчання гри на гітарі на початковому етапі; штрихи та прийоми гри на гітарі; підготовку до публічного виступу. В практичному подано перекладення популярних українських пісень і танців для гітари.

Сподіваємося, що запропонований навчально-методичний посібник стане підмогою не тільки для навчальних цілей, а й у практичній діяльності майбутніх учителів музики та викладачів класу гітари.

Лабунець В. М. Шестиструнна гітара в ансамблі : навч.-метод. посіб. / В. М. Лабунець. – Вінниця : Розвиток, 2008. – 204 с.

З урахуванням виконавських можливостей і психології сприйняття до збірника включено твори для ансамблів з двох- трьох- чотирьох шестиструнних гітар, які користуються особливою популярністю серед молоді і з успіхом виконуються в концертах. Музичні твори вибудовано в порядку зростання складності їх виконання. Посібник допоможе студентам вищих навчальних закладів та учням спеціальних музичних закладів удосконалювати вміння й навички гри в ансамблі, розширити навчально-концертний репертуар.

Підготувала:

Скоропад Н. Я., бібліотекар читального залу мистецької літератури