Спадщина поколінь

  • -

Спадщина поколінь

Інтерес соціуму до ретровидань зростає з кожним днем. За результатами моніторингу  вони визнані найпопулярнішими на вітчизняному ринку.

Бібліотечні фонди України зберігають унікальні книги та періодичні  видання, які є надбанням народу та виступають його документальною пам’яттю.

Записки Кам’янець-Подільського Державного Українського університету. – Кам’янець-Подільськ : Друк. Державного Українського Університету, 1920. – Т.V : Новий Завіт діяння святих Апостолів. – 69 с.

Надруковано текст українською мовою «Діяння святих Апостолів» з «Нового Завіту».

Обзор Подольской губернии за 1891 год. Приложение к Всеподданейшему отчету Подольського губернатора. – [Б.м.], 1891. – ІV, 155, 12, 21, [38] с.

Опубліковано статистичні матеріали Подільської губернії за 1991 рік, а саме: діяльність органів влади, промисловості, сільського господарства, громадських організацій, освіти, медицини тощо.

Покровский В. Екатерина ІІ. Ее жизнь и сочинения: сборник историко- литературных статей / В. Покровский. – Изд. 2-е, доп. – М .: Тип. Г. Лисснера, 1910. – 221 с.

У збірнику опубліковано ряд історико-літературних статей про життя і царювання імператриці Катерини ІІ. Видання розраховано на істориків, науковців, усіх тих, хто цікавиться історією Російської імперії.

Село : видання Подільської губерніальної народної управи. – Кам’янець-Подільськ, 1919. – № 11, 11 берез. – 31 с.

Присвячено світлій пам’яті великого українського поета Т. Г. Шевченка: життю, творчості, перебуванню поета на Поділлю (від власних дописувачів), за кордоном.

Сецинский Е. Город Каменец-Подольский: историческое описание/ Е. Сецинский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1895. – 247 с. : фото.

Систематизовано матеріал про місто, зокрема, нарис історичних як внутрішніх, так і зовнішніх подій.

Столетний юбилей Подольской духовной семинарии 1798–1898 гг. – Каменец-Подольск : Тип. С. П. Киржацкого, 1899. – 168 с.

Святкування історичного ювілею Подільської духовної семінарії, зокрема, історична записка про Подільську духовну семінарію, світлина і домова церква.

Червоний учитель / орган учительства Кам’янеччини. – Виходить щомісячно. – Кам’янець-Подільський : Держ. друкарня, 1923. – Ч.1, серп. – 18 с.

На сторінках часопису – інформація про завідуючого відділом народної освіти Кам’янецької округи В. П. Гоца, про голову Вчительської спілки «Робос» Кам’янецької округи О. А. Розумовського.

Провідний бібліотекар відділу рідкісних видань

Н.Д. Крючкова