Володимир Винниченко та його доба

  • -

Володимир Винниченко та його доба

Володимир Винниченко народився 26 липня 1880 року в місті Єлисаветград у селянській родині. По закінченні школи навчався в Єлисаветградській гімназії. У 1901 році він вступив на юридичний факультет Київського університету і того ж року створив таємну студентську революційну організацію, яка звалась «Студентською громадою».

Вступив до Революційної української партії (РУП), з 1905 року — Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП). За проводження пропаганди 1903 року був заарештований, виключений з університету й ув’язнений до одиночної камери Лук’янівської в’язниці в Києві, звідки йому згодом вдалося втекти. Незабаром новий арешт, дисциплінарний батальйон. Але він знову втік і нелегально відбув у еміграцію. На початку Першої світової війни Винниченко повернувся до Росії і жив до 1917 р. під чужим ім’ям переважно в Москві, займаючись літературною діяльністю. Став членом Центральної Ради. Згодом очолив Генеральний секретаріат і став генеральним секретарем внутрішніх справ. Автор майже усіх декларацій і законодавчих актів УНР. Проголосив I Універсал та Декларацію Генерального секретаріату. Під натиском більшовицьких військ уряд УНР на чолі з новим прем’єром змушений був евакуюватися до Житомира. Винниченко разом із дружиною, Розалією Лівшиц, поїхав на південь, до Бердянська. У серпні 1918 року очолив опозиційний до гетьманського режиму Павла Скоропадського Український національний союз, рішуче наполягав на відновленні УНР, створенні її найвищого органу — Директорії, головою якої став у листопаді 1918 р. Незабаром через суперечності із Симоном Петлюрою пішов у відставку та виїхав за кордон. Наприкінці 1919 року вийшов із УСДРП і організував у Відні Закордонну групу українських комуністів. Наприкінці травня 1920 р. Винниченко разом із дружиною прибув до Москви, де дістав пропозицію зайняти пост заступника голови Раднаркому УСРР. У вересні 1921 В. Винниченко очолив новостворений комітет допомоги українському студентству в Берліні.

Помер Володимир Винниченко 6 березня 1951р. у французькому місті Мужен.

Винниченко В. Твори : в 2 т. / Володимир Винниченко. – Київ : Дніпро, 2000. – Т. 1. – 584с.

До першого тому творів класика української літератури Володимира Винниченка ввійшли вибрані оповідання, повісті та п’єса «Між двох сил», у яких з високою художньою майстерністю й глибоким психологізмом відтворено соціальні типи і суспільно-політичні процеси початку XX cтоліття.

Винниченко В. Твори : в 2 т. / Володимир Винниченко. – Київ : Дніпро, 2000. – Т. 2. Сонячна машина. – 624c.

До другого тому творів Володимира Винниченка ввійшов перший в українській літературі соціально – утопічний роман, написаний під впливом бурхливих подій 20-х років у Європі. Зображуючи владу капіталу і дії політичних сил, які протистоять правлячій олігархії, письменник показує технічний прогрес як один із чинників суспільних перетворень. Детективні колізії роману та характерні для Винниченка цікаві психологічні спостереження і нині триматимуть читача в постійній напрузі.

Винниченко В. Вибрані твори. Оповідання. Повість. Романи / Володимир Винниченко. – Київ : Грамота, 2005. – 928с.

До книги ввійшли кращі твори. з багатогранної. творчої спадщини Володимира Винниченка. Яскраві, позначені глибоким психологізмом оповідання, повість, фантастично-утопічний роман, що вміщені у виданні, стали надбанням української літератури після багатьох десятиліть заборони.

Винниченко В. Вибране : для середнього та старшого шкільного віку / Володимир Винниченко / упоряд. текстів, підготов. комент., прим. та навч. метод. матеріалів Т. С. Бакіної. – Київ : Школа, 2002. – 304 с. – (Шкільна хрестоматія).

Окрім творів В. Винниченка, які вивчаються за шкільною програмою, до хрестоматії увійшли навчально-методичні матеріали на допомогу вчителеві та учню: літературознавчі коментарі до біографії і творчості письменника, орієнтовні теми творів, рефератів та усних доповідей, тезові плани до них, список рекомендованої літератури тощо.

Винниченко В. «Уміркований» та «Щирий» : повісті та оповідання : для середнього та старшого шкільного віку. – Київ : Молодь, 1992. – 416 с.

До цієї книги входять твори письменника, які рекомендуються для вивчення в школі та позакласного читання.

Винниченко В. Намисто : оповідання : для молодшого та середнього шкільного віку / Володимир Винниченко ; упоряд. Й. Й. Брояк ; передм. С. А. Крижанівського. – Київ : Веселка, 1989. – 380 с.

Найвищим достоїнством оповідань, які складають цю книгу, є незвичайна пластичність, глибоке проникнення в дитячу психологію, розмаїтість характерів маленьких героїв.

Винниченко В. Поклади золота / Володимир Винниченко. – Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1988. – 268 с.

Це видання здійснено коштом спадщини щедрого жертводавця на фонд В. Винниченка інженера Всеволода Анатолійовича Соколовського. Здійснено в його пам’ять як активного діяча доби революції і вояка армії УНР та в пам’ять його брата Андрія Анатолійовича Соколовського, що загинув під Крутами 1918 р.

Винниченко В. Слово за тобою, Сталіне! (Політична концепція в образах) : роман / Володимир Винниченко. – Нью-Йорк, 1971. – 374 с.

Роман «Слово за тобою, Сталіне!» – «політична концепція в образах» видатного прозаїка новітньої української літератури Володимира Винниченка створювався в передостанній рік життя письменника. Письменник наголошує, що він виконав свою працю з найбільшою об’єктивністю, якої вимагає велика мета всіх людей – мир на землі. І події, і образи-персонажі, і картини буденного життя відтворено на підставі документів, свідченнях багатьох людей, на загальновідомих фактах, а також і на особистому досвіді.

В основі роману лежить кардинально-епохальна проблема війни і миру в умовах ворожого протистояння двох систем – капіталістичної, очолюваної США, і соціалістичної на чолі з СРСР в час, коли між ними максимально загострилися політично-економічні стосунки, що вилилися в шалену двосторонню гонку озброєнь, розмахування атомною зброєю. І мир повис на волосинці. культури. Сміливо і гостро викриває В. Винниченко

Винниченко В. Пророк та невидані оповідання / Володимир Винниченко ; [редкол.: Г. Костюк та ін.]. – Нью-Йорк : Укр. Віл. Акад. Наук у США, 1960. – 104 с.

П’єса «Пророк», написана в період назріваючих суспільно-моральних катаклізмів, – це своєрідна драма-притча про блукання людини у лабіринтах земного буття, про її трагічні помилки в духовно-моральному виборі, у пошуках соціально-етичних гармоній, суспільних і моральних ідеалів. Це й сповідь самого автора про власне болісне пізнання Істини. Драма «Пророк» – це свідчення про досягнення великим майстром вершини світового модерну в жанрі соціально-психологічної, політичної драматургії.

Володимир Винниченко : статті й матеріали / Коміс. для охорони і збереження літ. та мистец. спадщини В. К. Винниченка ; [редкол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко]. – Нью-Йорк : Укр. Віл. Акад. Наук у США, 1953. – 70 с.

До видання увійшли такі праці: Р. Винниченко. В. К. Винниченко «Біографічна канва», Б. Подоляк. «Остання резиденція В. Винниченка», Ю. Тищенко-Сірий. «Участь В. К. Винниченка в революційному русі 1914-1916 рр.», С. Гординський. «Малярські твори В. Винниченка», М. Глущенко. «Винниченко як маляр», М. Келлер «В. Винниченко– маляр», а також рукописи виданих творів В. К. Винниченка, що переховуються в «Закутку» і Винниченкові картини, що переховуються в Детройті (США).