Цикл щорічних лекцій пам’яті Івана Огієнка

  • -

Цикл щорічних лекцій пам’яті Івана Огієнка

Справжню історію Кам’янець-Подільського державного українського університету, заснованого 1918 року гетьманом Скоропадським і першим ректором Іваном Огієнком, ми почали відкривати лише в роки незалежності. Відомими стали й факти з життя особистостей, що з різних причин пов’язували свою біографію з Кам’янцем на Поділлі, водночас залишаючи помітний слід в історії та культурі України, зокрема і в літературі. У 2015 році було запроваджено читання щорічних пам’ятних лекцій на пошану першого ректора університету, які потім видавалися окремими книжечками. Автором та ініціатором цієї ідеї є доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Олег Рарицький.

Першу лекцію, про Володимира Свідзінського [1], прочитала Елеонора Соловей, професор, доктор філологічних наук, 22 жовтня 2015 року. Справою її життя став великий проект зі збирання та належного поціновування спадщини Володимира Свідзінського. Саме її зусиллями поет повернувся не лише до канонів національної літератури, а й до Кам’янця-Подільського. Адже не один рік життя поета був тісно пов’язаний з нашим містом. У 1919–1921 роках Володимир був слухачем історико-філологічного факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету. У 1921 р. працював архіваріусом Інституту народної освіти. З 1922 року співпрацював з науково-дослідною кафедрою історії та економіки Поділля. В 1923–1925 роках – аспірант кафедри (підсекція соціальної історії). Був членом Кам’янець-Подільського наукового товариства при Українській академії наук. Відкрита лекція професора Соловей Е. С. присвячена актуальним проблемам відновлення життєпису поета і перспективам створення його наукової біографії. За її словами, цей життєпис «обіцяє стати підґрунтям і «канвою» для досліджень історичних, психологічних, культурно-антропологічних і нарешті – для інтегративної, синтетичної біографії митця, здійсненої на міждисциплінарній основі».

Другу лекцію було прочитано 13 жовтня 2016 року. Цю лекцію прочитала українська письменниця Галина Тарасюк на тему «Микита Годованець: художньо-епістолярний аспект біографії» [2]. Актуальність теми зумовлена не лише фактом кам’янецького періоду життя талановитого байкаря, а і його особистою причетністю до «дня народження» університету. У спеціально випущеній газеті «Свято Поділля», приуроченій урочистому відкриттю закладу, поряд із публікаціями першого ректора професора Івана Огієнка та інших знаменитих борців за державність України, був надрукований і вірш молодого на той час, але вже відомого поета Микити Годованця під патріотичною назвою-закликом «Народу рідному – усе!». А в 1920 році Микита Годованець став вільним слухачем історико-філологічного факультету новоствореного українського університету у Кам’янці-Подільському. Впродовж 1966–1968 років Галина Тарасюк, на той час ще школярка, активно листувалася з Микитою Павловичем. Саме розповідь про це листування додає особливої проникливості сторінкам про незабутнього земляка.

Третя публічна лекція пам’яті Івана Огієнка була прочитана в рамках проведення Міжнародної наукової конференції «Григорій Костюк та його доба», приуроченої 115-й річниці від дня народження видатного вченого-літературознавця, письменника, мемуариста, історика, журналіста. Від осені 1919 року до 1923 року Г. Костюк навчався у створеній при Кам’янецькому університеті гімназії для дорослих і був водночас свідком тих історичних подій, що відбувалися у тодішній столиці українського національного відродження. У своїй мемуарній дилогії Григорій Костюк описав зустріч 1964 року з Іваном Огієнком, на той час митрополитом Іларіоном, з особливим теплом згадував те розчулення, яке вони обоє пережили від спільних спогадів про Кам’янець і його університет. Відкриту лекцію на тему «…Праця моя – це не амбіція»: літературний портрет Григорія Костюка у контексті епохи» [3] прочитали Надія Баштова, український літературознавець, кандидат філологічних наук, науковий співробітник і вчений секретар відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури НАН України, та Теодор Костюк, син літературознавця – американський учений-астрофізик, дійсний член УВАН та НТШ. Н. Г. Баштова зосередила увагу на духовній атмосфері, в якій формувалося світосприймання майбутнього критика, набували чіткої визначеності його національна свідомість, естетичні й політичні погляди, філософські орієнтири.

Четверту лекцію «Першопроходець: Іван Огієнко – освітянин, будівничий, ректор Кам’янець-Подільського державного українського університету» [4] було виголошено 21 вересня 2018 року і приурочено до 100-річчя з дати заснування університету в Кам’янці-Подільському 22 жовтня 1918 року. Лекцію прочитали відомі учені-історики – Сергій Копилов, нинішній ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор, та Олександр Завальнюк, попередній ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор, лауреат Огієнківської премії. Лектори акцентували увагу на основних віхах становлення та розвитку університету в контексті визвольних змагань доби УНР, наголосили на визначній ролі Івана Огієнка в державотворчих та освітянських процесах на тлі епохи, охарактеризували його безцінні уроки, що стали підґрунтям для подальшого розвитку вітчизняної культури і науки.

П’яту публічну лекцію пам’яті Івана Огієнка, виголошену 22 жовтня 2019 року професором Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської Ігорем Набитовичем на тему «Поезія Михайла Драй-Хмари: Weltschmerz Буття» [5], присвячено Михайлові Драй-Хмарі – чільному репрезентанту епохи Розстріляного Відродження. Кам’янецький період його життя і діяльності був повністю приурочений державному українському університету, де він закладав основи порівняльних студій української словесності в широкому слов’янському та світовому контексті. Подільський акцент буде присутнім у нього і пізніше, у позакам’янецький період, хоча й матиме всі ознаки прощально-ностальгійної поезії. Ігор Набитович вибудовує, за його словами, «може, трохи примарну, але достатньо реальну перспективу кількох важливих моментів його [М. Драй-Хмари] життя із, сказати б, кам’янецькою канвою, зітканою із його поезій, написаних у Кам’янці й про Кам’янець та Поділля, спогадів Г. Костюка, Драй-Хмариних перекладів білоруських письменників та його ж поезії, написаної у київський період творчості». Постать Михайла Драй-Хмари сьогодні є невід’ємною складовою наукового і мистецького ландшафту Кам’янця-Подільського, а наша пам’ять про нього і наша йому вдячність – активним зверненням до спадщини митця, який був одним із «п’ятірного грона».

Список літератури:

  1. Соловей Е. Володимир Свідзінський: проблеми майбутньої наукової біографії / Елеонора Соловей : [відкрита лекція, прочитана 22 жовтня 2015 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка]. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2015. – 48 с. – (Із циклу щорічних лекцій пам’яті Івана Огієнка).
  2. Тарасюк Г. Микита Годованець: художньо-епістолярний аспект біографії : [відкрита лекція, прочитана 13 жовтня 2016 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка] / Галина Тарасюк. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2017. – 56 с. – (Із циклу щорічних лекцій пам’яті Івана Огієнка).
  3. Баштова Н. «…Праця моя – це не амбіція»: літературний портрет Григорія Костюка у контексті епохи : [відкрита лекція, прочитана 27 жовтня 2017 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка] / Надія Баштова, Теодор Костюк ; [заг. ред. С. Копилов ; відп. ред. О. Рарицький]. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2017. – 44 с. – (Із циклу щорічних лекцій пам’яті Івана Огієнка).
  4. Копилов С. Першопроходець: Іван Огієнко – освітянин, будівничий, ректор Кам’янець-Подільського державного українського університету : [відкрита лекція, прочитана 21 вересня 2018 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка] / Сергій Копилов, Олександр Завальнюк ; [заг. ред. С. Копилов ; відп. ред. О. Рарицький]. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2018. – 60 с. – (Із циклу щорічних лекцій пам’яті Івана Огієнка).
  5. Набитович І. Поезія Михайла Драй-Хмари: Weltschmerz Буття : [відкрита лекція, прочитана 22 жовтня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка] / Ігор Набитович. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2019. – 76 с. – (Із циклу щорічних лекцій пам’яті Івана Огієнка).

Гайшук Г. В., завідувач інформаційно-бібліографічного відділу