Університет: віхи історії (на сторінках газети «Свято Поділля»

 • -

Університет: віхи історії (на сторінках газети «Свято Поділля»

Університети – це зібрання розумних людей навколо гарної бібліотеки

Томас Карлей

В історії найдавнішого на Поділлі вищого навчального закладу – Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – багато цікавого і цінного як для сучасного, так і для прийдешніх поколінь.

22 жовтня 2018 року Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка відзначатиме 100-літній ювілей. Історія нашого вишу розпочинає свій відлік від 17 серпня 1918 року, коли гетьман Української держави Павло Скоропадський підписав Закон про заснування університету. Створення і функціонування Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету нерозривно пов’язано з багатьма славними іменами громадсько-політичних і культурно-освітніх діячів України періоду визвольних змагань 1917-1920 рр. Серед них – ім’я Івана Огієнка – однієї з найвизначніших постатей в освіті, культурі, мовознавстві, літературознавстві, релігієзнавстві ХХ століття, видатного державного та церковного діяча.

Ідея заснування у губернському місті Кам’янці університету належала видатним діячам Подільського краю – голові міської управи Олександрові Шульмінському, голові повітової управи Олімпіаді Пащенко, голові губернської організації “Просвіта” Костю Солусі. До фундаторів університету належить також ім’я Віктора Приходька. Етапи та події, пов’язані з історичним шляхом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, привертали до себе увагу багатьох дослідників. Вже у 1918-1920 рр. про Кам’янець-Подільський Державний Український Університет та його фундаторів появився ряд матеріалів, опублікованих у газетах.

Цінним джерелом історії Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету – попередника нинішнього Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка є однодневна газета “Свято Поділля”, яка вийшла обсягом у вісім сторінок у друкарні Свято-Троїцького монастиря. Вартість одного примірника – 1 крб. 50 коп., прибуток від продажу, як зазначалось у газеті, мав поступити “на користь незаможних студентів-українців Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету”. Гаслом видання стали слова палкого вітання – “Слава Українському Університетові!”, під яким розміщувалися анонси “Що є в номері”, “Передмова”, “Привітання гостям” та інші рубрики.

У передмові висловлена радість з приводу відкриття університету на Поділлі – осередку української культури, підкреслено, що саме з цього дня “наш нарід стає нацією…”.

Видавці газети детально познайомили читачів з життєвим і творчим шляхом першого ректора, фундатора університету Івана Огієнка, з біографіями викладачів університету Петра Бучинського (професора і декана фізико-математичного факультету), Василя Біднова (професора кафедри історії Української та загальної церкви), Костя Широцького (професора кафедри українського мистецтва), Михайла Драй-Хмари (приват-доцента кафедри слов’янської філології), Леоніда Білецького, Івана Крип’якевича, В’ячеслава Петра, Миколи Столярова та ін.

На першій шпальті газети вміщений вірш “Народу рідному!”, присвячений відкриттю університету, тоді ще маловідомого Микити Годованця, згодом класика української байки.

Про складний шлях утворення університету на наступній сторінці газети розповідає Олімпіада Пащенко. Процес зародження університетської бібліотеки висвітлив І. Сливка.  22 жовтня в газеті “Свято Поділля” вже повідав про перші кроки бібліотеки, мету і завдання її колективу, готовність обслужити студентів-першокурсників.

Заслуговує на увагу історичний нарис В. Біднова “Освіта на Україні”, в якому окреслено шлях розвитку освіти в Україні XVI-XVII ст. А вже з наступних матеріалів “Як зародився Державний Український Університет у м. Кам’янець на Поділлю” – читач дізнається про значення освіти для українського народу, її вплив на пробудження національної свідомості.

На останній сторінці газети опубліковано “Ухвалений Радою Міністрів закон про заснування Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету”, затверджений гетьманом Павлом Скоропадським від 17 серпня 1918 року.

Зміст часопису:

 1. Програма свята урочистого відкриття Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету 22 жовтня 1918 року. – С. 1.
 2. Іван Огієнко. Перший ректор і професор Кам’янець-Подільського Державного Українського університету. – С. 2-3.
 3. Біографії професорів. Петро Бучинський. – С. 3-4.
 4. Василь Біднов. – С. 4.
 5. Кость Широцький. – С. 4.
 6. Вячеслав Петр. – С. 4.
 7. Микола Столяров. – С. 4.
 8. Володимир Кучер. – С. 4.
 9. Микола Чайковський. – С. 4.
 10. Леонід Білецький. – С. 4.
 11. Михайло Драй-Хмаров. – С. 4.
 12. Юліян Гірняк. – С. 4.
 13. Іван Крип’якевич. – С. 4.
 14. Біднов В. Освіта на Україні. – С. 4-5.
 15. Пащенко О. Як зародився Державний Український Університет у Кам’янці на Поділлю. – С. 5-6.
 16. Університет і земство. Розмова з головою Подільської губерніяльної народної Управи В. К. Приходько. – С. 7.
 17. Університет і Кам’янець-Подільська “Просвіта”. – С. 7.
 18. Відкриття Українського Університету і українська кооперація. – С. 7.
 19. Сливка І. Бібліотека Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету. – С. 7-8.
 20. Відозва п. Ректора К.-П. Університету до земств і кооперативів. – С. 8.
 21. Ухвалений Радою Міністрів закон про заснування Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету. – С. 8.

Список літератури

 1. Свято Поділля : видання Подільського Українського товариства “Просвіта”. – Кам’янець-Подільський, 1918. – 22 жовт.