Огляд періодичних видань у читальному залі мистецької літератури

 • -

Огляд періодичних видань у читальному залі мистецької літератури

Враховуючи сучасні освітні тенденції – впровадження інтерактивних форм навчання, дистанційної освіти, використання в навчальному процесі різноформатних матеріалів, академічну мобільність періодичні видання  посідають чільне місце в інформаційному забезпеченні наукової та навчальної діяльності, комунікації між студентом та викладачем.

У фонді читального залу мистецької літератури знаходяться журнали присвячені різним видам мистецтва, які користуються популярністю серед викладачів і студентів. Пропонуємо Вашій увазі огляд журналів, що надходять у читальний зал у поточному році.

«Антиквар» журнал про мистецтво та колекціонування.

Засновник та видавець – ТОВ «Видавничий дім «Антиквар».

Головний редактор  – Ганна Шерман.

Журнал «Антиквар» – єдине в Україні науково-популярне періодичне видання про мистецтво та колекціонування.

Тематичні випуски журналу – це самодостатні видавничі проекти, які представляють державні, приватні та корпоративні зібрання в широкому культурно-історичному контексті. Редакція співпрацює з провідними українськими колекціонерами, музейниками, експертами арт-ринку, істориками, культурологами, мистецтвознавцями.

Основні рубрики журналу:

 • події в галузі колекціонування та антикварного ринку;
 • діяльність галерей та  аукціонних домів;
 • сучасне мистецтво.

Засновано у жовтні 2006 року,виходить 6 разів на рік. Електронна адреса видання: http://antikvar.ua

«Мистецтво та освіта» – науково-методичний журнал заснований у 1995 році.

Засновники – Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України.

Головний редактор – Шайгозова Ж. Н.

Науково-методичний журнал для вчителів, що висвітлює становлення і розвиток специфічної і відносно самостійної галузі педагогічної науки – педагогіки мистецтва, яка вивчає історію художньої освіти та естетичного виховання, закономірності, принципи, форми організації і методи викладання мистецтв у загальноосвітніх і спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, середніх і вищих навчальних закладах.  

Журнал містить рубрики, присвячені технологіям художньої освіти та естетичного виховання, що охоплюють усі основні види мистецтва: музику, образотворче мистецтво, театр, кіно.

На сторінках журналу обговорюються традиції та інновації в сфері спеціальної мистецької освіти. Журнал містить дидактичні, зокрема нотні та ілюстративні матеріали, а також  не оминає сучасних тенденцій розвитку мистецтва в Україні та за її межами.

Основні рубрики:

 • теорія та історія мистецької освіти;
 • методика викладання мистецтв;
 • сторінки літопису;
 • інформація, рецензії;
 • до нотного зошита;
 • художня галерея.

Виходить щоквартально. Електронна адреса видання: http://artedu.com.ua .

«Музика» – науково-популярний журнал. Рік заснування – 1923.

Засновники: Міністерство культури України, Національна спілка композиторів України, Національна всеукраїнська музична спілка.

Головний редактор – Володимир Корнійчук.

На сторінках журналу «Музика» ви знайдете цікаві матеріали про міжнародні конкурси та фестивалі, концерти, оперні й балетні вистави, діяльність відомих музичних колективів, проблеми молодіжного мистецтва, освіти, науки, музичного життя української діаспори тощо. А також познайомитесь з творчими портретами славетних композиторів, прочитаєте інтерв’ю з відомими музикантами тощо.

Спеціалізований журнал «Музика» — це можливість бути в курсі подій сучасного мистецтва та поглиблювати свої знання у безмежному світі класичної музики.

Основні рубрики журналу:

 • біографії славетних композиторів;
 • інтерв’ю з відомими музикантами;
 • зарубіжні гастролі українських колективів;
 • міжнародні конкурси виконавців;
 • найкращі українські навчальні заклади;
 • вистави вітчизняних музичних театрів;
 • фестивалі сучасного мистецтва.

Виходить що два місяці. Електронна адреса видання: http://mus.art.co.ua/

«Музична школа» – навчально-методичне видання, рік заснування – 2007.

Засновник видання – Олександра Бартко;

Головний редактор – Володимир Гориславець;

Навчально-нотне видання для учнів і викладачів. Виходить  окремими випусками для різних інструментів і для різних класів. Містить ноти кращих класичних та сучасних українських та зарубіжних композиторів.

Окремі випуски містять безкоштовний додаток-диск із професійним записом всіх творів, вміщених у випуску.

Виходить щомісяця. Електронна адреса видання: http://musics.net.ua/

«Образотворче мистецтво» – видання національної спілки художників України. Заснований у 1934 році.

Засновник – Національна спілка художників України.

Головний редактор – Володимир Петрашик.

Журнал висвітлює українське візуальне мистецтво, практики сучасних мистців та виставки, українське мистецтво у світі, українське традиційне мистецтво, мистецькі школи та традиції, глибинні джерела творчості, портрети художників минулого і сучасності тощо.

Виходять тематичні видання, присвячені Шевченкіані, художникам Львова, Одеси, Полтави, українській сценографії, монументальному мистецтву, скульптурі тощо. Видання висвітлює також процес інтеграції українського мистецтва в європейський та світовий контекст.

Основні рубрики:

 • мистецькі події;
 • історія, теорія та сучасний стан образотворчого мистецтва;
 • образотворча освіта;
 • імя в мистецтві.

Виходить 4 рази на рік.

Електронна адреса: https://fineartsukraine.wordpress.com/

«Студії мистецтвознавчі» – фахове видання України з мистецтвознавства. Виходить з 2002 року.

Засновник – Національна академія наук України;  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського.

Головний редактор – Г. Скрипник.

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії, методології, історії, сучасного стану вітчизняного та зарубіжного мистецтва; публікуються результати досліджень творчості окремих мистців, архівні матеріали, дискусії, спогади про колег, бібліографічні огляди та рецензії.

Видання призначене для науковців, мистців, музейних працівників, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, та всіх, хто цікавиться мистецтвом.

Основні рубрики:

 • теорія та методологія;
 • історія та архіви;
 • хроніка;
 • портрети;
 • рецензії.

Виходить 4 рази на рік. Електронна адреса: http://sm.etnolog.org.ua/ .

Підготувала:

Скоропад Н.Я., бібліотекар читального залу мистецької літератури