Періодичні видання вільного доступу

  • -

Періодичні видання вільного доступу

Category : Новини

Освіта/Педагогіка

Освіта/Педагогіка
Здоров’я, спорт, реабілітація (категорія Б)

ISSN 2520-2685 (Online),
ISSN 2520-2677 (Print)

Спеціальності : 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017.

Сайт
Науковий журнал «Збірник наукових праць Педагогічний альманах» (категорія Б)

ISSN 2616-5597 (Print)

Спеціальності: 011, 012, 013, 014, 015.

Сайт
Культура і мистецтво
Культура України (серія: культурологія, мистецтвознавство) (категорія Б)

ISSN 2522-1140 (Online),
ISSN 2410-5325 (Print)

Спеціальності: 021, 024, 025, 026, 034.

Сайт
Сучасне мистецтво (категорія Б)

ISSN 2663-0362 (Online),
ISSN 2309-8813 (Print)

Спеціальності: 023, 025, 026, 034.

Сайт
Гуманітарні науки
Kyiv-Mohyla Humanities Journal (категорія А)

ISSN 2313-4895 (Print)

Спеціальності: 032, 033, 035.

Сайт
Історико-політичні проблеми сучасного світу (категорія Б)

ISSN 2617-2372 (Online),
ISSN 2519-4518 (Print)

Спеціальності: 032, 052.

Сайт
Історія науки та біографістика (категорія Б)

ISSN 2519-1888 (Online)

Спеціальності: 032.

Сайт
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського,
серія «Історичні науки» (категорія Б)

ISSN 2663-5992 (Online),
ISSN 2663-5984 (Print)

Спеціальності: 032.

Сайт
Науковий вісник Південноукраїнського
національного педагогічного університету
імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки
(категорія Б)

ISSN 2664-2662 (Online),
ISSN 2616-5317 (Print)

Спеціальності: 035.

Сайт
Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія
(мовознавство)
(категорія Б)

ISSN 2664-2662 (Online),
ISSN 2616-5317 (Print)

Спеціальності: 035.

Сайт
Сторінки історії (категорія А)

ISSN 2411-0647 (Online),
ISSN 2307-5244 (Print)

Спеціальності: 032.

Сайт Сайт 2