Monthly Archives: Грудень 2020

  • -

Лідер наукової школи (до 75-річчя від дня народження Л. В. Баженова, доктора історичних наук, професора, професора кафедри всесвітньої історії)

Народився 1 січня 1946 року в м. Старокостянтинові на Хмельниччині у сім’ї педагога і письменника Василя Баженова. З 1958 року сім’я переїхала до м. Хмельницького. Тут 1963 року закінчив місцевий кооперативний технікум і одночасно вечірню СШ № 3. У 1964–1968 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, в якому 1965 року здійснив першу публікацію і визначив свої наукові інтереси на перспективу. Три роки під час навчання очолював Студентське наукове товариство інституту, на канікулах опрацьовував фонди центральних державних архівів Москви, Києва та облдержархіву, що дало змогу успішно виконати і захистити дипломну роботу «Польське повстання 1831 р. на Поділлі» (1968), виступити з доповідями на ІV-й конференції істориків-славістів СРСР у Мінську (1968) та на ІІ і ІІІ Подільських історико-краєзнавчих конференціях (1967, 1970).

“Read More”

  • -

  • -

  • -

Дошкільна освіта – основа Нової української школи

Суть Нової української школи (НУШ) полягає у переході від школи інформаційної, яка дає учням лише знання і деякі вміння та навички, до школи компетентностей XXI століття.

“Read More”

  • -

Колекція пам’яток писемності та друку

З долею книги – продукту писемної культури тісно пов’язана доля національної культури. І сьогодні людина залучається до національної культури через книги, періодичні видання, а її культурний рівень вимірюється кількістю прочитаних книг. Ще у давні часи суспільство, відчуваючи потребу в збиранні, накопиченні та збереженні інформації, створювали заклади, які інтегрували в собі абсолютно рівні за видовою структурою документи, як наприклад, Олександрійська бібліотека Стародавнього Єгипту, яка виконувала функції бібліотеки, архіву, музею, засобів масової інформації, культурно-освітнього рівня.

“Read More”