Колекція пам’яток писемності та друку

 • -

Колекція пам’яток писемності та друку

З долею книги – продукту писемної культури тісно пов’язана доля національної культури. І сьогодні людина залучається до національної культури через книги, періодичні видання, а її культурний рівень вимірюється кількістю прочитаних книг. Ще у давні часи суспільство, відчуваючи потребу в збиранні, накопиченні та збереженні інформації, створювали заклади, які інтегрували в собі абсолютно рівні за видовою структурою документи, як наприклад, Олександрійська бібліотека Стародавнього Єгипту, яка виконувала функції бібліотеки, архіву, музею, засобів масової інформації, культурно-освітнього рівня.

Із розвитком інформаційних систем доступ до відкритих баз даних дає можливість отримати інформацію у різних куточках світу, що сприяє швидкому пошуку даних. Отже, рідкісні історичні видання не завжди можливо відшукати у Всесвітній павутині, які дають змогу ознайомитися з історичними подіями того часу. Саме частина таких раритетних видань знаходиться на полицях у відділі рідкісних видань (ВРВ) бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Відтак, одним із напрямків роботи ВРВ є не тільки зберігання, але й поширення та популяризація історичних документів.

Колекція містить унікальні видання – рідкісні пам’ятки XVIII ст. Серед них – «Табель о рангах всех чинов…» [1],  «Указы Всепресветлейшія Великія Государыни  Екатерины  Алексеевны самодержицы Всероссійскія» [2]. Це і важлива книжкова пам’ятка – рукописні видання, а саме: «Ведомость местечкам, селениям и деревням Подольской губернии по уездам с показанием числа домов, душ и расстояния верст от реки Збруча пределов Австрийского владения и реки Днестра Бессарабской области» [3].  Крім рукописних книг, у фонді представлені документи з історії, діячів української культури і мистецтва, церкви, науки та просвіти, законодавчі документи, протоколи розпоряджень уряду, статути тощо. Наприклад, «Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: Санктпетербургского, Московского, Казанского и Харьковского» [4].

Колекція містить чимало тематичних документів щодо різних аспектів суспільного життя.  Серед них – «Материалы для тюремной статистики России» [5], «Покровский В. Екатерина II. Ея жизнь и сочиненія : сборник историко- литературных статей» [6], «Дашкевич Н. П. 25-летие исторического общества Нестора-летописца : исторический очерк» [7].

В колекції представлена доволі чисельна збірка книг англійською, німецькою, французькою, польською, грецькою, латинською і церковно-слов’янською мовами. А саме: «Иллюстрированный технический  словарь на шести языках: немецком, английском, французском, русском, итальянском и испанском языках» [8],  «Греческо-русскій словарь по Бензелеру» [9],«Международные словари для средних учебных заведений» [10].

Досліджуючи історико-краєзнавчий аспект, науковці використовують різні джерела інформації, зокрема, періодичні видання. На окрему увагу дослідників заслуговує однодневна газета «Свято Поділля» [11].  Зміст часопису інформує про історію Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету – попередника нинішнього Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Збірка   пам’яток писемності та друку репрезентує багатовікову інформацію у розвитку української культури, писемності, слугуючи цінним джерелом для дослідження історії, мови, літератури, образотворчого мистецтва, церкви  тощо.  Загалом колекція пам’яток  писемності та друку надає вагомий матеріал для дослідження історичного, культурно- духовного, суспільного-політичного та економічного життя.

Список літератури

 1. Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и предворных, которые в котором классе, те имеют по старшинству времени, вступления в чин между собою, однакож воинские выше прочих, хотя б и старее кто в том классе пожалован  был. – М. : Московская тип. Лета Господня, 1722. – 12 с.
 2. Указы Всепресветлейшія державнейшія Великія Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны самодержицы Всероссійскія, состоявшіеся 1769 года с генваря по 1770 год. – Санктпетербург : Тип. при Сенате, 1792. – 117 с.
 3. Ведомость местечкам, селениям и деревням Подольской  губернии по уездам с показанием числа домов, душ и расстояния верст от реки Збруча пределов Австрийского владения и реки Днестра Бессарабской области. – [Б.м.], 1830. – 37 с. – (Рукопись).
 4. Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: Санктпетербургского, Московского, Казанского и Харьковского. – Санктперербург : Тип. Императорской АН, 1834. – 175 с.
 5. Материалы для тюремной статистики / сост. В. М. Юферов. –  Санктпетербург : Тип. Маркова, 1873 . – 262 с.
 6. Покровский В. Екатерина II. Её жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / В. Покровский. – Изд. 2-е, доп. – М. : [Тип. Г. Лисснера и Д. Совко], 1910. – 221 с.
 7. Дашкевич Н. П. 25-летие исторического общества Нестора-летописца : исторический очерк  / Н. П. Дашкевич. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1899. – 98 с.
 8. Иллюстрированный технический словарь на шести языках: немецком, английском, французском, русском, итальянском и испанском языках / сост. А. В. Босгарт. – Спб. : Тип. К. Л. Риккера, 1909. – 870 с.
 9. Греческо-русскій  словарь по Бензелеру / издание Кіевского  отделенія общества классической филологіи и педагогики. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкаго, 1881. – 825 с.
 10. Международные словари для средних учебных заведений / сост. Н. Макаров. – Спб. : Тип. Тренке и Фюсно, 1880. – Часть І : Русско-французская. – 764 с.
 11. Свято Поділля : видання Подільського Українського товариства «Просвіта». – Кам’янець-Подільський, 1918. – 22 жовт

Н.Д. Крючкова, провідний бібліотекар відділу рідкісних видань