Іван Огієнко – фундатор і перший ректор Кам`янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.)

Іван Огієнко – фундатор і перший ректор Кам`янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.)

Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – один із найдавніших вищих навчальних закладів України, створення і функціонування якого нерозривно зв`язане з багатьма славними іменами громадсько-політичних і культурно-освітніх діячів України періоду визвольних змагань 1917-1920 рр. Серед них зіркою першої величини сяє ім`я Івана Івановича Огієнка (1882-1972 рр.) – однієї з найвизначніших постатей в освіті, культурі, мовознавстві, літературі, релігієзнавстві ХХ століття, видатного українського державного та церковного діяча. Саме він став фундатором і першим ректором Кам`янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.). Завдяки його зусиллям очолюваний ним заклад зарекомендував себе як вогнище національної культури, важливий осередок освітньо-культурного життя Подільського краю і опора українського державотворення. Поєднуючи виконання обов`язків керівника закладу, згодом Міністра Народної Освіти Української Народної Республіки (1919), а потім посідаючи посаду Головноуповноваженого уряду УНР (1919-1920 рр.), Іван Огієнко сприяв росту К-ПДУУ до рівня знаного, шанованого в українських державних і громадських колах, корисного для української держави і суспільства закладу.

139-річчю від дня народження Івана Івановича Огієнка (митрополита Іларіона) присвячена виставка “Іван Огієнко – фундатор і перший ректор Кам`янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.).

Частина І. Кам`янецький період діяльності І. І. Огієнка в спогадах

Частина II. Постать І. Огієнка в працях професорсько-викладацького складу університету, та його почесних професорів

Виставку підготували
працівники інформаційно-бібліографічного відділу