Бібліотеки Поділля на сторінках районних газет 30-х років ХХ століття

 • -

Бібліотеки Поділля на сторінках районних газет 30-х років ХХ століття

Важливу роль у забезпеченні прав громадян на вільний доступ до інформації , знань, науки та освіти відіграють бібліотеки. Бібліотеки  працюють над збереженням культурно-історичної спадщини, забезпечують доступ до всього культурного надбання людства засобами масової інформації.

Серед малодосліджених питань регіональної історії Поділля є бібліотечна справа, яка відігравала велику роль в культурному житті українців. Будь-яка сфера людської  діяльності потребує інформаційного дослідження. Наукове дослідження не може відбуватися без ознайомлення з джерелами інформації. Тому досліднику необхідно мати повне уявлення про систему інформаційного забезпечення дослідницької діяльності в цілому, що розкривають тему власного дослідження. У різних обсягах та формах публікацій  інформація може бути представлена великою кількістю джерел. Досліджуючи історико-краєзнавчий аспект, науковці використовують різні джерела інформації: архівні документи, літописи, періодичні видання тощо.

Сьогодні з метою оприлюднення необхідної інформації ми значно менше довіряємо більш традиційним засобам масової інформації на зразок газет, телебачення, радіомовлення, більше  натомість, надаємо перевагу інтернет-виданням.  Але преса залишається цінним джерелом інформації. Газети розповідають про різні аспекти життя, концентрують увагу навколо суспільно-політичних проблем.  На шпальтах газет порушуються як важливі політичні питання, так і проблеми, що хвилювали український народ – це соціальні питання, повідомлення в сфері історії, науки, і, зокрема, бібліотекознавства. Вагомою складовою фонду відділу рідкісних видань бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка є періодичні видання і становлять велику історичну та культурну цінність.

Переглянуто наявні у фонді відділу рідкісних видань районні газети Поділля 30-х років XX століття. На шпальтах газет-публікації про шкільні бібліотеки[9, 12, 15, 16, 20, 22, 38],  роботу сільських бібліотек [5, 6, 7, 13, 17, 36], стан бібліотек і їх формування[1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34], комплектування і збереження фондів[26, 31, 33], це і популяризація фонду[10, 35], про активних читачів[7, 25], імідж бібліотекаря[18, 23]. Пропонуємо Вашій увазі публікації даної тематики.  Публікації систематизовано в хронології, в межах хронології записи подано за  алфавітом назв.

Список публікацій

1932

 1. Налагодити роботу бібліотеки. Соціалістичний фронт: орган райпарткому, райвиконкому та райпрофради Ляховецького району. №117 (298), 28 груд. С.4

1933

 1. В книгарні не все гаразд. За соціалістичне село : орган Заславського райпарткому КП(б)У РВК та Р.П.Р. №96 (234), 4 листоп. С. 2
 2. Допоможемо колгоспам… Шлях Жовтня : орган Шепетівського райпарткому, райвиконкому та райпрофради. №174 (1097), 15 груд. С. 3
 3. Книги марнуються. Виробнича змичка : орган Полонського райпарткому , райвиконкому та райпрофради. №114 (416), 10 жовт. С.2
 4. Книжку – на допомогу сівбі. Прикордонна правда : орган Славутського РПК, РВК та райпрофради. № 336, 24 берез. С. 2
 5. Пред’явлено обвинувачення… За більшовицькі темпи : орган Лятичівського райвиконкому КП(б)У, РВК та РПР. №184, 23 берез. С. 2

1936

 1. Підготовка до 100-річчя з дня смерті О. С. Пушкіна. Соціалістичне село : орган Солобковецького райкому КП (б) У та РВК.  №136 (638), 19 листоп. С.3
 2. Піднести роботу шкільних бібліотек. Там само. № 236 (236), 15 жовт. С.3
 3. Про преміювання кращих учителів-ударників. Прикордонна комуна : орган Славутського РК КП (б) У та РВК.   № 148 (1119), 3 лип. С.4
 4. Читач колгоспної бібліотеки. За соціалістичне село : щоденна газета Заславського райкому КП (б) і РВК. №108 (943), 15 трав. С.3

1937

 1. Бібліотека закрита. За більшовицькі темпи: орган Городоцького райкому КП (б) У та райвиконкому. №174(1299), 29 лип. . С.4
 2. Бібліотека закрита. Там само. № 198 (1323), 27 серп. С.4
 3. Бібліотека під замком. Соціалістичний наступ : орган Затонського РК КП(б)У та РВК. №28 (692), 27 лют. С.2.
 4. Вилучити контрреволюційну літературу. Сталінським шляхом : орган Дунаєвецького райкому КП(б) та райвиконкому. №130 (1065), 18 верес. С.2
 5. Випуск бібліотечних працівників. Там само. №154 (1279), 5 лип. С.3
 6. Занедбана бібліотека. Там само. №74 (1010), 22 трав. С.4
 7. Зразкова бібліотека. Соціалістичне село : орган Солобковецького райкому КП(б)У та РВК. 1937. №48 (704), 15 квіт. С.2
 8. Маємо цінну бібліотеку. Прикордонний комунар : орган Волочиського РПК та РВК. №59 (1286), 14 берез. С.5
 9. Не таким повинен бути бібліотекар. Комуна : орган Старокостянтинівського РПК і РВК. №232 (1512), 9 жовт. С.3
 10. Нова бібліотека. Комунар : орган Старо-Синявського райкому  КП(б)У та РВК.  №33 (365), 20 берез.  С.2
 11. Пересувна бібліотека у колгоспників. Там само. №86 (773), 22 черв. С.2
 12. Повернути бібліотеку. Там само. №93 (780), 6 лип. С.2
 13. Поповнити бібліотеку творами Леніна. Сталінським шляхом : орган Дунаєвецького райкому КП (б) У та райвиконкому. №74 (1010), 22 трав. С.4
 14. Придбати бібліотеку. За більшовицькі темпи : орган Городоцького райкому КП(б)У та райвиконкому. №38 (725), 17 берез. С.2
 15. Про книжки. Комунар : орган Старо-Синявського райкому КП(б) та РВК. №40 (372), 6 квіт.
 16. Розбазарили бібліотеку. Сталінським шляхом : орган Остропольського РК КП(б)У та РВК. №54 (356), 20 трав. С.2
 17. У кожному колгоспі створити хороші бібліотеки. За соціалістичне село: щоденна газета Заславського райкому КП(б) та РВК. . №142(1267), 21 черв. С.4
 18. Хороша бібліотека. Комунар : орган Старо-Синявського райкому КП(б) У та РВК. . №131 464), 20 жовт. С.2
 19. Читають художню літературу. Там само. №35 (367), 24 берез. С.2
 20. Шкільна бібліотека. Там само. № 55 (1180), 6 берез. С.3
 21. Шкільна бібліотека. Там само. №62 (1187), 15 берез. С.4
 22. Шкільна бібліотека. Там само. №179 (1304), 4 серп. С.4
 23. Шкільна бібліотека. За соціалістичне село : щоденна газета Заславського райкому  КП (б)У і РВК.  №243(1367), 20 жовт. С.3

1938

 1. Шевченківська виставка. Сталінська молодь : орган Кам’янець-Подільського обкому і міському ЛКСМУ. №123, 22 груд. С.4

1939

 1. Колгоспна бібліотека. Шлях Жовтня : орган Шепетівського райкому КП(б)У та міськради. №42 (2588), 21 лют. С.4
 2. Кращі читачі шкільної бібліотеки. Там само. №63 (2609), 17 берез. С.3
 3. Шкільна бібліотека. Там само. №97 (2643), 27 квіт. С.3

Крючкова Н. Д., провідний бібліотекар відділу рідкісних видань