Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку

  • -

Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку

Громадська організація «Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень» та науково-дослідний інститут соціально-гуманітарних досліджень Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна отримали гранд від Міжнародного фонду «Відродження» на реалізацію дослідницького проекту на тему «Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку» за сприяння Соціологічної асоціації України.

Терміни проведення: грудень 2014 – липень 2015 рр.

Метою проекту було вивчення фактичного стану та факторів, що визначають академічну культуру навчально-пізнавальної діяльності студентів, розроблення можливих шляхів підвищення її рівня в українських вишах [2].

В межах реалізації проєкту проведено загальнонаціональне опитування 1 928 студентів 1–5 курсів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації та 374 викладачів українських вишів ІV рівня акредитації та 8 фокусованих групових інтерв’ю, спрямованих на вивчення стану академічної культури українського студентства, розроблено довідник з користування програмних продуктів по боротьбі з плагіатом [3].

По закінченню дослідження передбачалося проведення заключного круглого столу зі студентами, викладачами, представниками адміністрації ВНЗ, представниками студентського самоврядування, працівниками органів управління освітою, залученими до ЗМІ особами [2].

У межах проекту № 49169 «Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» було розроблено посібник з академічної грамотності та етики «Що потрібно знати про плагіат». У цьому посібнику визначено поняття «плагіат», його форми, звернено увагу на виключення, які не є плагіатом, виділено міжнародні та вітчизняні стандарти, правила цитувань, а також видання містить огляд програм  щодо перевірки академічних текстів на плагіат [4].

Результати даного дослідницького проекту стали емпіричною базою дисертації «Академічна культура українського студентства: фактори прояву формування та особливості прояву», захищеної у 2019 році І В. Пак на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук [1].

Література:

  1. Пак І. В. Академічна культура українського студентства: фактори формування та особливості прояву : дис.. канд.. соціологічних наук : 22.00.04 / Інна В’ячеславівна Пак. – Харків, 2019. – 251 с. – Режим доступу: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/14844/3/%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f_%d0%9f%d0%b0%d0%ba.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.03.2021.
  2. Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку : проект // Східноукраїнський фонд соціальних досліджень. – Режим доступу: http://fond.sociology.kharkov.ua/index.php/ua/about-ua/21-fond/news-site/main-news/134-akadem-ua. – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.03.2021.
  3. Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку : матеріали для ознайомлення з результатами проекту № 49169. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://fond.sociology.kharkov.ua/images/docs/academ_cult/material.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.03.2021.
  4. Що потрібно знати про плагіат : посібник з академічної грамотності та етики для «чайників». – Режим доступу: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.03.2021.