Daily Archives: 1 Квітня, 2021

  • -

Наукова робота студентів вищого навчального закладу

Науково-дослідна робота студентів у вищих навчальних закладах регламентується вимогами Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту вищого навчального закладу, положень про науково-дослідну роботу, про організацію конкурсів студентських наукових робіт, про студентську олімпіаду з суспільно-економічних, гуманітарних і природничо-математичних наук. До організації та керівництва науково-дослідною роботою студентів переважно залучаються досвідченні, авторитетні науково-педагогічні і наукові працівники ВНЗ.

“Read More”