Daily Archives: 8 Квітня, 2021

  • -

Довідкові видання відділу рідкісних видань

Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка цілеспрямовано та всебічно забезпечує інформаційні потреби освітнього процесу і науково-дослідної роботи. Пріоритетними напрямами її діяльності є інформування користувачів про зміст бібліотечного фонду та його збереження, невід’ємною складовою якого є довідкові видання.

Мета науково-допоміжного бібліографічного покажчика – ознайомити читачів із наявними довідковими виданнями, що зберігаються у відділі рідкісних видань бібліотеки університету.

“Read More”