Category Archives: Інформаційні ресурси

  • -

Зарубіжна україністика

У сучасних реаліях особливо гостро стоїть питання щодо поширення знань про Україну в міжнародній спільноті. Це пов’язано, в першу чергу, з проблемою входження нашої країни до ЄС.

“Read More”

  • -

Наша Маланка господиня…

Ой господарю, господарочку,
Пусти до хати Маланочку.

“Read More”

  • -

Колекція пам’яток писемності та друку

З долею книги – продукту писемної культури тісно пов’язана доля національної культури. І сьогодні людина залучається до національної культури через книги, періодичні видання, а її культурний рівень вимірюється кількістю прочитаних книг. Ще у давні часи суспільство, відчуваючи потребу в збиранні, накопиченні та збереженні інформації, створювали заклади, які інтегрували в собі абсолютно рівні за видовою структурою документи, як наприклад, Олександрійська бібліотека Стародавнього Єгипту, яка виконувала функції бібліотеки, архіву, музею, засобів масової інформації, культурно-освітнього рівня.

“Read More”

  • -

Богдан Хмельницький – реформатор і фундатор української державності

«Він поводився так, неначе був монархом суверенної держави, й розвинув широку дипломатичну акцію на міжнародному полі для зміцнення свого становища»

(Д. Дорошенко)

“Read More”

  • -

Знання законів – знання прав

Мораль і право, право і закон – рушійні сили для життя людини, а їх знання надасть нам вірний тон у розвиток держави  – України.

“Read More”