Category Archives: Бібліографічні огляди

  • -

  • -

Життя для людей

«Жизнь, ты с целью мне дана!»

(М. І. Пирогов)

210 років відзначаємо ми з дня народження великого вченого і громадянина Миколи Івановича Пирогова. Понад 150 років відділяють нас від того періоду, коли геніальний експериментатор, анатом і хірург, досягши творчого розквіту, по праву зайняв одне з провідних місць серед корифеїв медичної науки всього світу. Видатними відкриттями в найрізноманітніших галузях медицини він поставив себе вище від багатьох учених свого часу і у величезній мірі сприяв дальшому прогресові медичної теорії і практики, прогресові педагогіки.

“Read More”

  • -

Психологія та педагогіка вищої школи

Одним із пріоритетних напрямків державної політики щодо розвитку освіти, є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження науковоємких та інформаційних технологій, конкурентноспроможних на ринку праці. Водночас, для утвердження нової школи, забезпечення особистісної орієнтації освіти необхідно виплекати особистість педагога, здатного до розвитку задатків, таланту, збереження індивідуальності кожного вихованця. Через це підготовка педагогічних і науково-педагогічних кадрів, їхнє професійне вдосконалення розглядається як важлива умова модернізації освіти. Серед науково-навчальних дисциплін і всієї сучасної системи підготовки фахівця з вищою освітою важливе місце належить педагогіці й психології вищої школи, науковий зміст яких становить необхідну частину теоретичного та практичного арсеналу сучасного викладача.

“Read More”

  • -

Душа народу бринить у слові (до Дня української писемності та мови)

«Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої свідомості»
Іван Огієнко

“Read More”

  • -

Скарбниця народного мовлення України

В мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного визнання… І поки живе мова – житиме й народ, як національність…

І. Огієнко

“Read More”