Category Archives: Фонд відділу рідкісних видань

  • -

Довідкові видання відділу рідкісних видань

Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка цілеспрямовано та всебічно забезпечує інформаційні потреби освітнього процесу і науково-дослідної роботи. Пріоритетними напрямами її діяльності є інформування користувачів про зміст бібліотечного фонду та його збереження, невід’ємною складовою якого є довідкові видання.

Мета науково-допоміжного бібліографічного покажчика – ознайомити читачів із наявними довідковими виданнями, що зберігаються у відділі рідкісних видань бібліотеки університету.

“Read More”


  • -

«Обзоры Подольской губернии» як джерело історії бібліотечної справи в Подільській губернії 90-х років ХІХ – початку ХХ ст.

Для вивчення історичних подій, явищ велике значення мають статистичні джерела  як точний інструмент пізнання процесів, що відбувалися в суспільстві, зокрема,  розвитку бібліотечної справи.

“Read More”


  • -

Колекція пам’яток писемності та друку

З долею книги – продукту писемної культури тісно пов’язана доля національної культури. І сьогодні людина залучається до національної культури через книги, періодичні видання, а її культурний рівень вимірюється кількістю прочитаних книг. Ще у давні часи суспільство, відчуваючи потребу в збиранні, накопиченні та збереженні інформації, створювали заклади, які інтегрували в собі абсолютно рівні за видовою структурою документи, як наприклад, Олександрійська бібліотека Стародавнього Єгипту, яка виконувала функції бібліотеки, архіву, музею, засобів масової інформації, культурно-освітнього рівня.

“Read More”

  • 0

  • 0

Нові надходження рідкісних видань

Пропонуємо Вашій увазі нові книги, які надійшли до відділу рідкісних видань.

“Read More”