Category Archives: МБА. Обмінний фонд

Обмінний фонд

Обмінний фонд наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка почав формуватися з жовтня 2007 року. Фонд нараховує 4350 примірників. Основними напрямами діяльності обмінного фонду є: сприяння раціональному використанню бібліотечних ресурсів держави; сприяння формуванню доукомплектування та поліпшення якісного складу діючих фондів бібліотек країни.

“Read More”

Міжбібліотечний абонемент

У 2010 році в бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка було відновлено роботу міжбібліотечного абонементу (МБА). МБА — це надання документів однією бібліотекою у тимчасове користування іншій на замовлення користувачів. Підставою до відкриття МБА й отримання творів друку та інших матеріалів є заповнений стандартний бланк-замовлення, форма №24 за міжбібліотечним абонементом, підписаним директором бібліотеки і завіреним печаткою. Бланк-замовлення є основним юридичним документом на підставі якого бібліотека несе відповідальність за отримання документів. На кожне видання, що запитується, видається окремий бланк.

“Read More”