Category Archives: Бібліографічні покажчики серії: Хмельниччина краєзнавча

  • -

Бібліографічні покажчики серії: Хмельниччина краєзнавча

На сучасному етапі розвитку українського суспільства значно підвищується роль бібліотек у творчому переосмисленні історичної спадщини, введенні в науковий обіг нових джерел, формуванні історичної пам’яті і національної свідомості. Краєзнавча діяльність є одним з провідних напрямків роботи бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Плідна співпраця з науковцями університету, який має славну сторічну історію, активна участь працівників бібліотеки в роботі краєзнавчих конференцій, які щороку проводяться в навчальному закладі, дають змогу розкривати зміст краєзнавчих документів, створювати бібліографічну продукцію краєзнавчого змісту.

2012 року вийшов друком бібліографічний покажчик «Просвітницький рух на Поділлі». Цим виданням започаткована нова серія «Хмельниччина краєзнавча», яка стала справжнім компасом у пошуку відповідей для дослідників історії краю. 2014 року серія була зареєстрована у Державній реєстраційній службі України як засіб масової інформації з періодичністю 1 раз на рік (Серія КВ № 20994-10794Р від 08.08.2014).

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (2008–2018) : бібліографічний покажчик / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [уклад.: Т. М. Опря, Н. О. Козак, Н. А. Сторожук ; редкол.: С. А. Копилов (голова) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. — 152 с. — (Серія: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 5 (7)).
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010–2017) : бібліографічний покажчик змісту / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [уклад.: Н. О. Козак, Т. М. Опря ; редкол.: С. А. Копилов (голова) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. — 148 с. — (Серія: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 4 (6)).
Наукові збірники філологічних факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зведений каталог і покажчик змісту / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [уклад.: Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 244 с. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 3 (5)
Наукові збірники історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зведений каталог і покажчик змісту / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [уклад.: В. С. Прокопчук, Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 184 с. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 2 (4)
Шевченкіана Хмельниччини : бібліографічний покажчик. До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [уклад.: Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Н. О. Козак, Н. Д. Крючкова, Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 87 с. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 1 (3)).
Матеріали і тези Подільських історико-краєзнавчих конференцій (1965-2010) : зведений каталог і покажчик змісту / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [уклад.: Г. В. Гайшук, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко ; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), Л. В. Баженов та ін.] – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 84 с. – (Серія “Хмельниччина краєзнавча”; вип. 2).
Просвітницький рух на Поділлі : бібліографічний покажчик / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [упоряд.: В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький, Т. М. Опря; відп. ред. В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 76 с. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча; вип. 1)