Category Archives: Нормативно-правові документи

  • -

Порядок передачі документів до до ElarK-PNU

Порядок регламентує процес передавання, одержання та внесення електронних документів наукових та освітніх матеріалів, дипломних робіт (проектів) студентів працівниками бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка для розміщення в ElarK-PNU – інституційному репозитарії (електронному архіві) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

“Read More”

Правила користування бібліотекою

Затверджую
Ректор
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
___________ С.А. Копилов

 

Правила користування бібліотекою

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 21.05.2009 р. за №1388-VІ, Примірного Положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації, затвердженого наказом МОН України від 06.08.2004 р. за № 641, Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України, затвердженого наказом Міносвіти від 31.08.98 р. за № 321, Положення про бібліотеку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

“Read More”

Правила користування дипломними та магістерськими роботами

Затверджую
Ректор
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
_________ С. А. Копилов

 

ПРАВИЛА

користування дипломними та магістерськими роботами у бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  1. Дипломна чи магістерська робота видається студентові (магістранту) за заявою на ім’я директора бібліотеки, підтриманою науковим керівником та погодженою з деканом факультету, де навчається користувач.
  2. “Read More”

Положення про бібліотеку

Затверджую
Ректор
Кам`янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
С.А. Копилов
«_____» _____________ 2015 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка

  1. Загальні положення
  • Бібліотека університету є навчально-допоміжним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету з фондом вітчизняної і зарубіжної наукової, навчальної, художньої та іншої літератури, періодики та документів на електронних носіях. Бібліотека діє на підставі Положення про бібліотеку, затвердженим ректором.
  • “Read More”