Category Archives: Інформаційно-бібліографічний відділ

Періодичні видання, які надходять до інформаційно-бібліографічного відділу у 2016 році

п/п

НАЗВА ВИДАННЯ

ЖУРНАЛ/ ГАЗЕТА

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИХОДУ

1

Вісник Книжкової палати

журнал

12 на рік

2

Літопис авторефератів дисертацій

журнал

4 на рік

3

Літопис журнальних статей

журнал

24 на рік

4

Літопис книг

журнал

24 на рік
“Read More”

Нові надходження літератури до інформаційно-бібліографічного відділу у 2016 р.

1.Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України ; [редкол.: Ю. Г. Кривонос (відп. ред.), А. Ф. Верлань (заст. відп. ред.), В. А. Федорчук (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – Вип. 12. – 184 с.

У збірнику друкуються результати досліджень, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

“Read More”