Category Archives: Центральний абонемент

  • 0

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ В ЦЕНТАЛЬНИЙ АБОНЕМЕНТ

klipart-knigi-v-vektoreДоносимо інформацію про нові надходження літератури в центальний абонемент, а саме книги, що зацікавлять студентів факультетів української філології та журналістики, іноземної філології та фізичної культури.

“Read More”


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ (ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ)

1. Академічна “Історія української літератури” в 10 томах : (матеріали засідань науково-редакційної комісії, “Круглих столів”, інших наукових обговорень та плани томів). – Київ : Фенікс, 2005. – 162 с.

У цій книжці зібрано матеріали обговорень, які відбувалися впродовж останніх двох років в Академії наук, в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка, на різних наукових зібраннях та «круглих столах» і були присвячені питанням створення нової «Історії української літератури» від давнини до сучасності. Від перших окреслень концепції цієї фундаментальної колекції в 10 томах, означення її методологічних та інтерпретаційних принципів і засад, основоположних наскрізних проблем до виявлення вже в процесі писання роботи дискусійних і спірних моментів, актуальних аспектів і «вузьких місць» – усе це та багато іншого так чи так, виразно чи в першому наближенні розглядалося на спеціальних форумах науковців столиці та інших міст України.

“Read More”


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ АБОНЕМЕНТ)

(Факультет української філології та журналістики)

1. Александрова О.С. Специфіка становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства : монографія / О.С. Александрова ; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т.– Суми : Університетська книга, 2008. – 363 с.

Монографія присвячена дослідженню специфіки становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства. Зроблена спроба системного висвітлення сутності, структури і функцій середнього класу як соціального феномену; аналізується загальна модель класичного середнього класу, зокрема в межах його становлення й розвитку; досліджується специфіка соціальної структури й середнього класу в умовах суспільства перехідного періоду; поглиблюється уявлення про особливості розвитку середнього класу в сучасному західному суспільстві; з’ясовується стан і перспективи формування середнього класу в сучасній Україні.

“Read More”


Періодичні видання, що надходять до фонду ЧЗ № 1 у 2016 році

п/п

НАЗВА ВИДАННЯ ЖУРНАЛ/ ГАЗЕТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИХОДУ
1 Всесвітня література в сучасній школі журнал 12 на рік
2 ВМГ Серия 10 Журналистика журнал 6 на рік
3 Вестник МГУ Серия филология журнал 6 на рік
4 Вопросы филологии журнал 6 на рік
5 Вопросы языкознания журнал 6 на рік
6 Deutsch газета 12 на рік
7 Дивослово журнал 12 на рік
8 DzennikKijowski газета 24 на рік
9 English газета 24 на рік
10 Журналіст України журнал 12 на рік
11 Зарубіжна література газет 12 на рік
12 Іноземні мови журнал 4 на рік
13 Іноземні мови в школах України журнал 6 на рік
14 Календар знаменних і пам’ятних дат журнал 4 на рік
15 Корреспондент журнал 50 на рік
16 Країна журнал 50 на рік
17 Літературна Україна газета 50 на рік
18 Методичні діалоги – журнал для вчителів журнал 12 на рік
19 Мовознавство журнал 6 на рік
20 Народна творчість та етнографія журнал 6 на рік
21 Подільські вісті газета 3 на тиждень
22 Рідна школа журнал 12 на рік
23 Слово і час журнал 12 на рік
24 Українська мова журнал 4 на рік
25 Українська мова і література в школі журнал 6 на рік
26 Український тиждень журнал 52 на рік
27 Українська мова і література в школах України журнал 12 на рік

Нові надходження літератури до читального залу № 1 у 2016 році

  1. Дорогоцінна енциклопедія українознавства. – Донецьк : «ВКФ БАО», 2011. – 288 с.

Національні традиції українців – це передусім річне коло свят, церковних та сезонних, що наповнювали життя наших предків глибоким змістом. Про неосяжний світ української культури читайте на сторінках цієї книжки.

Видання може бути використане як популярний довідник або як матеріал для пізнавального і цікавого читання.

Адресовано широкому колу читачів.

“Read More”