Category Archives: Відділ абонементів та читальних залів

Читальний зал мистецької літератури

Скоропад Надія Ярославівна – бібліотекар І категорії абонементу мистецької літератури.

Абонемент мистецької літератури

Абонемент мистецької літератури створений у вересні 2003 з ініціативи декана педагогічного факультету Каньоси П. С., завідувачів кафедр, професорів Лабунця В. М., Печенюк М. А., Яропуда З. П., Урсу Н. О. Сьогодні книжковий фонд налічує 11650 примірників книг. Це підручники і навчальні посібники з образотворчого мистецтва, архітектури, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, музики, нотні збірники, фахова довідкова література.

До послуг користувачів періодичні видання – 17 назв журналів, 3 назви газет.

Найбільш популярними серед користувачів є:

 • Антиквар;
 • Интерьер + дизайн;
 • Domus Design;
 • Образотворче мистецтво;
 • Мистецтво та освіта;
 • Мистецтво в школі;
 • Музична школа.

Студентам та викладачам пропонуються книжкові виставки, огляди літератури, літературно-мистецькі та інформаційні години.

Відділ працює:
Понеділок-п’ятниця: 9:30-13:30
Вихідні дні: субота, неділя.

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Гагаріна, 47.


Абонемент факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології

Лук’янчук Ірина Миколаївна – завідуюча сектором

Читальний зал факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології

Читальний зал вперше було відкрито у вересні 2006 року при Інституті реабілітології і з того часу він не припиняв свою роботу. На сьогодні він обслуговує факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології. Протягом року читальний зал забезпечує літературою понад 1000 користувачів: студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів та співробітників університету. За час існування загальний фонд бібліотеки підрозділу склав більше, ніж 15000 примірників, з них книжковий – 9400 примірників. Укомплектований переважно літературою фахового спрямуваня в галузі психології, педагогіки, корекційної педагогіки, логопедії, хоча присутня і навчальна література з загальних дисциплін. У фонді зберігаються також дипломні, бакалаврські та магістерські роботи студентів факультету.

Значну роль відіграє періодика, представлена україно- і російськомовними виданнями. До уваги читачів фахові журнали:

 • Дефектолог;
 • Особлива дитина;
 • Логопед;
 • Практична психологія та соціальна робота;
 • Психолог;
 • Психолог дошкілля;
 • Соціальний захист;
 • Соціальна робота в Україні: теорія і практика;
 • Шкільні технології;
 • Дошкільне виховання;
 • Социальная педагогика;
 • Дефектология;
 • Воспитание школьников;
 • Воспитание и обучение детей с нарушениями развития;
 • Аутизм и нарушения развития та ін.

Фонд щороку поповнюється книгами як в традиційному, так і в електронному варіантах. Досить багато літератури читальний зал отримує в дар від студентів, викладачів, колективів кафедр. До прикладу: 2012 року читальний зал отримав у подарунок від Центру соціальних служб у справах сім’ї та молоді 150 примірників літератури, присвяченої соціальній роботі, а 2015 – 25 примірників монографій та підручників з психології від видавництва Інституту психології ім. Г. С. Костюка.

До послуг користувачів у відкритому доступі систематичний та алфавітний каталоги , картотеки журнальних і газетних статей, картотека дипломних та бакалаврських робіт, списки літератури, наявної в електронному варіанті. На допомогу читачам працівниками підрозділу укомплектовано теки на популярні теми, такі як «СНІД та шкідливі звички», «Обдаровані діти», «Арт-терапія», «Ігротека» і таке інше.

У читальному залі постійно діють виставки „Нові надходження” та „Творчий доробок викладачів університету”. Організовуються планові книжкові виставки, проводяться огляди літератури, присвячені знаменним датам, видаються тематичні та бібліографічні довідки. Регулярно випускається інформаційний бюлетень про нові надходження.

Відділ працює:
Понеділок-четвер: 8:30-17:30
П’ятниця: 8:30-15:00
Вихідні дні: субота, неділя.

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Польський ринок, 6.


Читальний зал економічного факультету

Бесарабчук Лариса Вікторівна – бібліотекар ІІ категорії

Розпочав роботу у вересні 2005 року як читальний зал природничо-економічного факультету.

2006 року природничо-економічний факультет розділився на два – природничий та економічний. Відбувся поділ літератури. Фонд читального залу економічного факультету складає 5889 примірників навчальної та наукової, економічної, суспільно-політичної, природничо-наукової, психолого-педагогічної літератури. Читачі можуть використовувати періодичні видання, що налічують 52 назви журналів.

Найбільш популярними серед читачів є:

 • Актуальні проблеми економіки;
 • Економіка. Фінанси. Право;
 • Економіст;
 • Економіка України;
 • Міжнародний туризм;
 • Вокруг света;
 • Ресторатор.

В бібліотеці створені алфавітний та систематичний каталоги, тематична картотека журнальних статей, картотека наукових праць викладачів економічного факультету, краєзнавча картотека – “Економісти Поділля”.

Читальний зал має 95 посадочних місць. Бібліотека факультету працює в тісному контакті з кафедрами, деканатом, має належні умови для роботи студентів. Обслуговування читачів автоматизоване, книговидача здійснюється за допомогою електронної бібліотечної програми “УФД. Бібліотека”.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30-17:30
П’ятниця: 8:30-15:00
Вихідні дні: субота, неділя

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Суворова, 52


Абонемент природничого факультету

Клімчук Тетяна Петрівна – бібліотекар ІІ-категорії

Читальний зал природничого факультету

Підрозділ бібліотеки розпочав свою діяльність 29 вересня 2006 року. Фонд постійно поповнюється закупленими та подарованими викладачами і студентами факультету книгами. Фонд нараховує 8012 примірник.

Фонд поповнюється фаховими періодичними виданнями:

 • Біологія;
 • Географія;
 • Екологічний вісник;
 • Геологічний журнал;
 • Довкілля та здоров`я;
 • Український ботанічний журнал.

Складовою професійної роботи бібліотеки є масові заходи, бібліографічні огляди, книжкові виставки, інформаційні години.

Ведеться робота над формуванням краєзнавчої картотеки «Природа Поділля», тематичними картотеками, алфавітним та систематичним каталогами. У абонементі постійно діють виставки “Нові надходження”, “Бібліотека еколога” та “Науковий внесок дослідників нашого факультету”.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30–17:30
П’ятниця: 8:30 – 15:00
Вихідні дні: субота, неділя

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Огієнка, 61, ІІІ поверх ЦК


Читальний зал педагогічного факультету

Сологуб Тамара Володимирівна – завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

Сивак Наталія Йосипівна – бібліотекар І-категорії

Читальний зал - абонемент педагогічного факультету

Читальний зал педагогічного факультету – структурний підрозділ бібліотеки Кам’янець-Подільського національ- ного університету імені Івана Огієнка, створений у листопаді 1987 року і розташований в корпусі педагогічного факультету. З його відкриттям намітилась тенденція до спеціалізації фонду та наближення його до користувача.

Користувачами читального залу педагогічного факультету є студенти, викладачі, магістранти, аспіранти, працівники університету та вчителі і вихователі дошкільних закладів міста та області. Бібліотека із задоволенням відкриває двері для всіх бажаючих, бо в цьому колектив вбачає її призначення.

Важливою складовою навчального процесу є книжковий фонд бібліотеки, який відповідає запитам студентів, викладачів, науковців та інших категорій читачів. Сьогодні бібліотечний ресурс читального залу педагогічного факультету складає 26750 примірників документів з різних галузей знань. Це – підручники та навчальні посібники, художня та довідкова література, наукові та періодичні видання тощо. За роки існування підрозділу створені алфавітний та систематичний каталоги, тематична картотека журнальних статей.

Щорічно зі студентами 1-го курсу проводяться бібліотечно-бібліографічні уроки, покликані надати інформацію про бібліотеку, правила користування нею, основи бібліографічних знань.

На постійну основу поставлено видання інформаційного бюлетеня про нові надходження літератури, що сприяє кращій поінформованості студентів та викладачів про літературні новинки, якими поповнюється фонд.

Важливим напрямком роботи є посилення інформаційного ресурсу читального залу педагогічного факультету. Він реалізується, насамперед, шляхом закупівлі книг університетом. Навчальна та наукова література комплектується за письмовими замовленнями кафедр педагогічного факультету, які намагаються своєчасно інформувати бібліотеку про введення нових дисциплін та надавати рекомендації щодо придбання літератури. Багато літератури дає акція “Подаруй бібліотеці книгу”. Серед меценатів нашого підрозділу – декан педагогічного факультету, професор В. М. Лабунець. Його приклад наслідують викладачі та студенти педагогічного факультету.

Культурно-просвітницька діяльність читального залу педагогічного факультету є складовою виховної роботи ВНЗ. Нами впроваджено різні форми просвітницької роботи – книжкові виставки, бібліографічні огляди, інформаційні години, бесіди, літературні та музичні вечори, зустрічі з відомими людьми тощо. Масові заходи проводяться в співпраці з кафедрами факультету та взаємодії з підрозділами бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Візитною карткою підрозділу є електронний каталог, створений на базі бібліотечної програми “УФД. Бібліотека”, що дало можливість автоматизувати основні виробничі процеси. Обслуговування читачів – автоматизоване, книговидача здійснюється за допомогою електронної бібліотечної програми “УФД. Бібліотека”. Впровадження комп’ютерних технологій дозволило скоротити час на пошук книг, обслуговування користувачів. Доступ до електронного каталогу здійснюється через внутрішній веб-сайт університету.

Колектив читального залу педагогічного факультету, не забуваючи минулого, зберігаючи кращі традиції крокує в ногу з часом: нарощує обсяги робіт з освоєння електронних технологій та надання користувачам електронних послуг.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 7:45–17:30
П’ятниця: 7:45–15:00
Вихідні дні: субота, неділя

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Уральська, 1Б