Category Archives: Відділ абонементів та читальних залів

Читальний зал мистецької літератури

Абонемент мистецької літературиСкоропад Надія Ярославівна – бібліотекар І категорії читального залу мистецької літератури.

Підрозділ створений у 2003 році як абонемент мистецької літератури. З 2019 року – це читальний зал мистецької літератури. Сьогодні фонд читального залу налічує 15360 примірників. Із них близько 12 тисяч примірників книг. Це підручники і навчальні посібники з образотворчого мистецтва, архітектури, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, музики, нотні збірники, фахова довідкова література. Щороку книжковий фонд поповнюється літературою, здебільшого подарованою викладачами, колективами кафедр.

На 2021 рік передплачено журнали : «Мистецтво та освіта», «Музична школа», «Пам’ятки України» та «Українська музична газета».

На сайті бібліотеки розміщено посилання на архіви видань, що доступні у відкритому доступі, а саме  «Образотворче мистецтво» та «Студії мистецтвознавчі».

Популярністю користуються періодичні видання : «Мистецтво та освіта», «Музика», «Музична школа», «Образотворче мистецтво».

У фонді зберігаються також дипломні (бакалаврські та магістерські) роботи студентів мистецьких спеціальностей.

До послуг користувачів у відкритому доступі систематичний та алфавітний каталоги, картотека журнальних і газетних статей.

У читальному залі постійно діють виставки «Нові надходження» та «Творчі здобутки викладачів». Організовуються планові книжкові і віртуальні виставки, проводяться огляди літератури, інформаційні години, години мистецтв.

Відділ працює:
Понеділок-п’ятниця: 8:30-12:30
Вихідні дні: субота, неділя.

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Гагаріна, 47.


Читальний зал природничо-економічного факультету

Бесарабчук Лариса Вікторівна – бібліотекар І категорії.

Читальний зал природничо-економічного факультету розпочав роботу у вересні 2005 року. 2006 року природничо-економічний факультет розділився на два – природничий та економічний, а з січня 2021 року відбулося об’єднання цих підрозділів університету.

Фонд читального залу складає біля 10000 примірників навчальної та наукової та довідкової літератури з різних галузей знань.

На 2021 рік для студентів економічних спеціальностей передплачено періодичні видання:

 • Академия гостеприимства;
 • Економіка України;
 • Стандартизація, сертифікація, якість;
 • Фінанси України;
 • Фінансовий контроль;
 •  Финансовые услуги.

У відкритому доступі на сайті бібліотеки  журнали «Маркетинг в Україні» та «Міжнародний туризм».

Для студентів природничих  спеціальностей передплачено журнал «Екологія плюс» та газети – «Біологія», «Краєзнавство. Географія. Туризм».

У відкритому доступі розміщено  журнали природничого спрямування: «Альгологія», «Геологічний журнал», «Екологічний вісник», «Український ботанічний журнал», «Український географічний журнал» та «Фізіологічний журнал».

В бібліотеці створені алфавітний та систематичний каталоги, тематична картотека журнальних статей, картотека наукових праць викладачів, краєзнавча картотека – «Економісти Поділля».

Читальний зал розрахований на  95 посадкових місць. Бібліотека факультету працює в тісному контакті з кафедрами, деканатом, має належні умови для роботи студентів.

Графік роботи:
Вівторок, четвер: 8:30-17:30
Вихідні дні: понеділок, середа, п’ятниця-неділя

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Суворова, 52


Читальний зал педагогічного факультету

Сологуб Тамара Володимирівна – завідувач сектору читального залу педагогічного факультету;

Сивак Наталія Йосипівна – бібліотекар І-категорії

Читальний зал - абонемент педагогічного факультету

Читальний зал педагогічного факультету – структурний підрозділ бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, створений у листопаді 1987 року і розташований в корпусі педагогічного факультету. З його відкриттям намітилась тенденція до спеціалізації фонду та наближення його до користувача.

Користувачами читального залу педагогічного факультету є студенти, викладачі, магістранти, аспіранти, працівники університету та вчителі і вихователі дошкільних закладів міста та області. Бібліотека із задоволенням відкриває двері для всіх бажаючих, бо в цьому колектив вбачає її призначення.

Важливою складовою навчального процесу є книжковий фонд бібліотеки, який відповідає запитам студентів, викладачів, науковців та інших категорій читачів. Сьогодні бібліотечний ресурс читального залу педагогічного факультету складає 28156 примірників документів з різних галузей знань. Це – підручники та навчальні посібники, художня та довідкова література, наукові та періодичні видання тощо. За роки існування підрозділу створені алфавітний та систематичний каталоги, тематичні картотеки журнальних статей.

Щорічно зі студентами 1-го курсу проводяться бібліотечно-бібліографічні уроки, покликані надати інформацію про бібліотеку, правила користування нею, основи бібліографічних знань.

Важливим напрямком роботи є посилення інформаційного ресурсу читального залу педагогічного факультету. Він реалізується, насамперед, шляхом закупівлі книг університетом. Навчальна та наукова література комплектується за письмовими замовленнями кафедр педагогічного факультету, які намагаються своєчасно інформувати бібліотеку про введення нових дисциплін та надавати рекомендації щодо придбання навчально-методичних видань. Надійне джерело поповнення бібліотечного фонду – акція «Подаруй бібліотеці книгу». Серед меценатів читального залу – декан педагогічного факультету, професор В. М. Лабунець. Його приклад наслідують науково-педагогічні працівники та студенти факультету.

Культурно-просвітницька діяльність є складовою виховної роботи ЗВО. У читальному залі педагогічного факультету впроваджено різні форми просвітницької роботи – книжкові й віртуальні виставки, бібліографічні огляди, інформаційні години, бесіди, літературні та музичні вечори, зустрічі з відомими людьми тощо. Масові заходи проводяться в співпраці з кафедрами факультету та взаємодії з підрозділами бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Обслуговування користувачів – автоматизоване, книговидача здійснюється за допомогою електронної бібліотечної програми «УФД. Бібліотека». Впровадження комп’ютерних технологій дозволило скоротити час на пошук книг, обслуговування користувачів.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 7:45–17:30
П’ятниця: 7:45–15:00
Вихідні дні: субота, неділя

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Симона Петлюри, 1/б


Відділ рідкісних видань

Крючкова Надія Дмитрівна – провідний бібліотекар відділу рідкісних видань.

Відділ рідкісних видань функціонує з 2004 року і є важливим науковим, інформаційним і культурно-просвітницьким осередком Поділля. Вагомою складовою фонду є рідкісні видання XVIII – початку XX століття передані з Кам’янець-Подільського міського державного архіву. Більшість переданих документів мають печатки «Кам’янець-Подільського державного українського університету» і «Кам’янець-Подільського інституту народної освіти».

Відділ рідкісних видань надає інформаційну допомогу науковцям, дослідникам, аспірантам, студентам у вивченні історії Поділля.

У підрозділі бібліотеки зберігаються такі раритетні видання:

 • Ведомость по городам, местечкам, селениям и деревням Подольской губернии по уездам с показаниями числа домов, душ и расстоянием от реки Збруча пределов Австрийского владения реки Днестра, пределов Бессарабской области (1830);
 • Табель о рангах всех чинов воинских, штатских и придворных, которые в котором классе чины и которые в одном классе и имеют по старшинству времени в чин между собою одного воинского выше и прочих хотя в том классе пожалован были (1722);
 • Полное собрание законов Российской империи;
 • Свод законов Российской империи.

До уваги користувачів доступні періодичні видання XVIII – початку XX століття:

 • «Подольские губернские ведомости» (1838-1922);
 • «Подольские епархиальные ведомости» (1862-1905);
 • «Червоний кордон» ;
 • «Сталінський клич»;
 • «Радянська Кам’янеччина»;
 • «Сталінська молодь»;
 • «Більшовицька правда»;
 • «Радянський студент»;
 • «Вісти».

Найактивніші у запиті – документи доби Української революції 1917-1921 років.

Важливою складовою інформаційного ресурсу відділу є бібліографічні покажчики:

На допомогу науковцям створено абетковий і систематичний каталоги фонду та тематичні картотеки:

 • Видатні краєзнавці Поділля;
 • Записки сільсько-господарського інституту в Кам’янці на Поділлю;
 • Історія Поділля за матеріалами ретровидань;
 • Історія України і Поділля за матеріалами місцевих періодичних видань;
 • Шевченкіана у періодичних часописах Поділля та ін.

Популяризація і розкриття документів проводиться шляхом організації тематичних і віртуальних виставок, проведення бібліотечних уроків, бібліографічних оглядів літератури, інформаційних годин тощо.

Інформація про наявні у відділі рідкісних видань газети розміщена на веб-сайті бібліотеки.

Відділ працює:
Понеділок – п’ятниця: 8:30-12:30
Вихідні дні: субота, неділя.

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Татарська, 14


Читальний зал історичного факультету

Биковська Вікторія Францівна – завідувач сектору читального залу історичного факультету.

Читальний зал історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка функціонує з 1949 року.

Фонд читального залу налічує 56541 примірник довідкових, наукових, навчальних документів та періодичних видань з історії, політології, соціології та інших історичних дисциплін.

До послуг користувачів 64 назви періодичних видань. Усього в читальному залі зберігається 8566 примірників журналів та 530 газет.

На 2021 рік передплачено 7 назв журналів:

 • Історія в рідній школі;
 • Право та юстиція;
 • Вестник древней истории;
 • Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность;
 • Новая и новейшая история;
 • Славяноведение;
 • Средние века.

Найбільше користуються попитом журнали:

 • Азия и Африка сегодня;
 • Археологія;
 • Історія в школі;
 • Історія в школах України;
 • Історія в рідній школі;
 • Нова и новейшая история;
 • Проблемы Дальнего Востока;
 • Средние века;
 • Український історичний журнал.

Читальний зал обслуговує студентів, магістрантів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, співробітників університету, вчителів міста та ін.

Фонд підрозділу розкривається шляхом організації тематичних і віртуальних виставок, бібліографічних оглядів, презентації книг, монографій, інформаційні години.

До послуг користувачів абетковий і систематичний каталоги, тематичні картотеки:

 • Дисертації викладачів вузу;
 • Історія Поділля;
 • Дарунковий фонд П.Дорожинського;
 • Періодичних видань.

Підготовлено і видано друком бібліографічні покажчики: «Провідний вчений-історик України й талановитий педагог – Валерій Степанович Степанков» (до 70-річчя від дня народження та 50-річчя педагогічної і наукової діяльності) та «Авторитетний педагог, відомий історик, досвідчений керівник Анатолій Григорович Філінюк», які розміщено в електронній формі на веб-сайті бібліотеки.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30-17:30
П’ятниця: 8:30-15:00
Вихідні дні: субота, неділя.

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Татарська, 14