Category Archives: Віртуальні виставки

  • -

Нові надходження до абонементу природничого факультету

До Вашої уваги нові книги, які надійшли до абонементу природничого факультету (центральний корпус, 3 поверх).


  • -

«СПАЛИТИСЯ В БЕЗУПИННІМ ЖИТТЮ…»: пасіонарна енергетика слова і чину Юрія Липи

Справжню історію Кам’янець-Подільського державного українського університету, заснованого 1918 року гетьманом Скоропадським і першим ректором Іваном Огієнком, ми почали відкривати лише в роки незалежності. Відомими стали й факти з життя особистостей, що з різних причин пов’язували свою біографію з Кам’янцем на Поділлі, водночас залишаючи помітний слід в історії та культурі України, зокрема і в літературі.

“Read More”

  • -

Спадщина поколінь

Інтерес соціуму до ретровидань зростає з кожним днем. За результатами моніторингу  вони визнані найпопулярнішими на вітчизняному ринку.

Бібліотечні фонди України зберігають унікальні книги та періодичні  видання, які є надбанням народу та виступають його документальною пам’яттю.

“Read More”

  • -

Володимир Винниченко та його доба

Володимир Винниченко народився 26 липня 1880 року в місті Єлисаветград у селянській родині. По закінченні школи навчався в Єлисаветградській гімназії. У 1901 році він вступив на юридичний факультет Київського університету і того ж року створив таємну студентську революційну організацію, яка звалась «Студентською громадою».

“Read More”

  • -

Вища освіта України на сучасному етапі

Верховна Рада України 1 липня 2014 р. прийняла нову редакцію Закону України «Про вищу освіту». Зазначена подія стимулювала розгортання нового етапу реформ національної системи вищої освіти України.

Це відповідає світовим тенденціям: починаючи з 1980-х років влади різних країн працюють над реформуванням національних (і транснаціональних – у вигляді розгортання Болонського процесу та створення єдиного європейського освітнього простору) систем вищої освіти, ставлячи глобальну вимогу щодо підвищення ефективності освіти.

“Read More”