Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство

Засновник : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Cерія: Бібліотекознавство. Книгознавство ;

Вид видання : збірник;

Періодичність : 1 раз на 2 роки ;

Мова повного тексту : українська, англійська;

Свідоцтво про державну реєстрацію : КВ 14662-3633 ПР від 01.12.2008 р.

ТЕМАТИКА

Висвітлення результатів наукових досліджень у галузі бібліотекознавства та книгознавства, а також документів і матеріалів, що стосуються діяльності бібліотек університетів, проблем бібліотекознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності. Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в статтях збірника, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами та студентами навчальних закладів системи освіти і культури.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЗБІРНИКА

  • Історія становлення та розвитку бібліотек України. Постаті в царині бібліотечної справи.
  • Історико-регіональні дослідження та бібліотечне краєзнавство.
  • Збереження, формування та раціональне використання фондів – важливий напрям роботи бібліотек. Традиційні та інноваційні методи бібліотечної діяльності.
  • Сприяння бібліотек ЗВО формуванню культури академічної доброчесності.
  • Корпоративна діяльність бібліотек.

АРХІВ ВИПУСКІВ

20082010201320152018
Випуск 1 Випуск 2Випуск 3Випуск 4Випуск 5

КОНТАКТНІ ДАНІ

Контактна особаКлимчук Людмила Вікторівна

E-mail: biblioteka@kpnu.edu.ua