Category Archives: Довідково-бібліографічні видання

Календар знаменних і пам`ятних дат

Save

Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського державного університету на 2007 рік : довід.-бібліогр. вид. / [упоряд.: Л. В. Гончарова, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П.Сільвеструк ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2006. – 66 с.

 

“Read More”

Бюлетень з проблем вищої школи

Save

Бюлетень з проблем вищої школи за 2004 рік / [уклад.: Г. Бачинська, Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, Є. Сільвеструк]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, інформ.-вид. від., 2005. – 70 с.

 

“Read More”

Періодичні видання в науковій бібліотеці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Save

Періодичні видання в фондах бібліотеки Кам’янецьПодільський національного університету імені Івана Огієнка : поточний покажчик на 2019 рік / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, б-ка; [уклад. Л.Ж. Смельцова ; відп. ред. Л.В. Климчук ]. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2019. – 12 с.

“Read More”