Category Archives: Довідково-бібліографічні видання

Календар знаменних і пам’ятних дат

Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021 рік : довідкове видання / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Бібліотека ; [уклад.: Г. В. Гайшук, А. П. Хан ; редкол.: С. А. Копилов (голов. ред.), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – Вип. 12. – 44 с.
“Read More”

Бюлетень з проблем вищої школи

Ініціюючи нове серійне видання “Бюлетень з проблем вищої школи”, ректорат та бібліотека найстарішого і найавторитетнішого в регіоні  університету ставили за мету забезпечувати систематичне інформування читачів про адреси літератури, періодичних видань, у яких друкуються сучасні нормативно-правові документи з проблем вищої освіти. Всього було видано 9 покажчиків (2004-2012 рр.).

“Read More”


Періодичні видання в науковій бібліотеці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Періодичні видання, що виписує бібліотека на І півріччя 2021 року: поточний покажчик / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, б-ка; [уклад. Л. Ж. Смельцова ; відп. ред. Л. В. Климчук]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2020. – 13 с.

“Read More”