Category Archives: Педагогічний факультет

Інформаційний бюлетень № 1 читального залу педагогічного факультету

Загородня Л. П. Фізичне виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко, Г. П. Барсуковська. – Суми : Університетська книга, 2015. – 272 с.

У посібнику висвітлено педагогічні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку. Запропоновано практичні і лабораторні заняття, що побудовані на інтерактивних технологіях із конкретними дидактичними завданнями для самостійної роботи відповідно до вимог модульного навчання.

Для студентів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, факультетів перепідготовки та підвищення кваліфікації дошкільних працівників.

“Read More”


Періодичні видання, які надходять у читальний зал педагогічного факультету в 2016 році

п/п

Назва видання

Журнал/

Газета

Періодичність виходу

1.

Англійська мова в початковій школі

журнал

12 на рік

2.

Бібліотечка вихователя

дитячого садка

газета

12 на рік

3.

Виховна робота в школі

журнал

12 на рік

4.

Дитячий садок

газета

24 на рік

5.

Дитячий садок. Бібліотека

газета

4 на рік

6.

Дитячий садок. Мистецтво

газета

12 на рік

7.

Дитячий садок. Управління

газета

12 на рік

8.

Дитячий садок. Фантазії вихователя

газета

12 на рік

9.

Дошкільне виховання

журнал

12 на рік

10.

Дошкільний навчальний заклад

журнал

12 на рік

11.

Палітра педагога

журнал

6 на рік

12.

Педагогічна газета

газета

6 на рік

13.

Початкова освіта

газета

24 на рік

14.

Початкова школа

журнал

12 на рік

15.

Початкова школа і сучасність

журнал

12 на рік

16.

Початкове навчання та виховання

журнал

36 на рік

17.

Практика управління дошкільним закладом

журнал

12 на рік

18.

Практика управління закладом освіти

журнал

12 на рік

19.

Психолог дошкілля

газета

12 на рік

20.

Розкажіть онуку

газета

12 на рік

Т. В. Сологуб,

завідувач сектора читального залу педагогічного факультету