І. С. Зеленюк – ректор Кам’янець-Подільського педагогічного інституту

І. С. Зеленюк – ректор Кам’янець-Подільського педагогічного інституту

До 105-річчя від дня народження

Існує відомий вислів: «Історію творять особистості». Він містить у собі велику долю істини. Бо ж історія – це не що інше, як біографія. Це біографія предків, колективів, особистостей. Досвід свідчить, що навіть, якщо всі необхідні історичні умови наявні, велику роль відіграють особисті якості керівника: його кваліфікація, світогляд, масштаб мислення, вміння працювати з людьми, розум, цілеспрямованість.

Однією з таких колоритних постатей серед невтомних будівничих вищої педагогічної освіти і науки в 1947-1966 роках виступав директор Кам’янець-Подільського учительського інституту, а з початку 60-х років – ректор Іван Степанович Зеленюк. Ця, справді непересічна особистість, із багатьма обдаруваннями і чеснотами, перебувала біля керма одного з найстаріших вищих навчальних закладів України саме тоді, коли необхідно було виявити здібності талановитого організатора, вольового керівника, справедливої та винятково працьовитої, організованої, відповідальної і уважної людини. Його трудову діяльність супроводжували гострий, далекоглядний розум, вміння визначити пріоритети, брати на себе відповідальність, непохитно і цілеспрямовано боротися та добиватися успіху.

З перших днів роботи на цій посаді І.С. Зеленюк визначив кілька найважливіших напрямків своєї управлінської діяльності, одним із яких було формування висококваліфікованого, працездатного колективу науково-педагогічних працівників, покликаного вести ґрунтовну підготовку вчительських кадрів для регіону.

Біографія І. С. Зеленюка

Іван Степанович Зеленюк народився 13 вересня 1909 року в с. Хоптинське Балаганського повіту Іркутській губернії, куди виїхали його батьки під час столипінської реформи у пошуках кращої долі. Через рік родина повернулася в рідне село Джурин Шаргородського району Вінницької області. Дитячі та юнацькі роки І. Зеленюка були нелегкими: перша світова війна, революційні події 1917–1921 рр., громадянська війна. 1920 року розпочав навчання в Джуринській українській початковій школі, яке продовжив восени 1923 року в семирічній українській трудовій школі ім. Тараса Шевченка. Після закінчен няшколи, восени 1927 р. вступив до Могилів-Подільського педагогічного технікуму. Навчання поєднував із виконанням громадських доручень. Незабаром здібного юнака мобілізували на комсомольсько-педагогічну роботу. На перших порах працюва завідувачем культпромом, а з 1931 року – секретарем Шаргородського райкому комсомолу. Паралельно з роботою навчався в Могилівській райпартшколі.

1931–1933 рр. проходив строкову військову службу. Командування частини, помітивши його організаторські та педагогічні здібності, направило його на навчання до Київського Комвузу, який він закінчив 1935 року екстерном. 1934 року знову був мобілізований на комсомольську роботу. Згодом він перейшов на партійну роботу і був направлений 1938 року на роботу першим секретарем Чорноострівського райкому партії, а 1939-го – першим секретарем Снятинського райкому КП(б)У. У червні 1940 року став другим секретарем Чернівецького обкому партії і працював на ційпосаді до початку Великої Вітчизняної війни.

На фронт І. С. Зеленюк пішов у перші дні війни: боротьбу з ворогом вів спочатку в якості комісара дивізії, а згодом – заступника начальника політвідділу армії. Війну закінчив у званні полковника. За бойові заслуги відзначений 4 орденами та медаллю.

З березня 1944 р. призначений на посаду першого секретаря Чернівецького обкому КП(б)У. Брав участь у роботі виборних органів влади: обирався депутатом Верховної Ради УРСР (1941–1947рр.), а з 1946 р. – Верховної Ради СРСР. Відновив навчання на історичному факультеті Чернівецького державного університету, диплом викладача історії з відзнакою отримав 1946 року.

24 січня 1947 року І. С. Зеленюк був призначений директором Кам’янець-Подільського учительського інституту, який восени 1948 року був реорганізований у педагогічний інститут з чотирирічним терміном навчання (у травні 1961 р. став ректором інституту, коли булла запроваджена ця посада). З перших днів роботи на цій посаді Іван Степанович визначив кілька головних напрямків своєї діяльності. Центральне місце у роботі ректора займало кадрове забезпечення, налагодження плідної науково-дослідної діяльності викладачів, кафедр і студентства. Запрошував на роботу професіоналів, вміло підбирав працівників на керівні посади. Вимагав від кожного викладача належної віддачі в навчально-методичній та науковій діяльності. 1948 року 16 викладачів інституту приступили до написання кандидатських дисертацій. Протягом 1953–1962 рр. вийшли в світ 12 томів “Записок Кам’янець-Подільського педагогічного інституту”, які стали концентрованим доробком учених, в тому числі і ректора інституту. Він плідно займався науковою діяльністю, працював над кандидатською, яку захистив 1952 року в Київському державному університетіім. Тараса Шевченка. 1955 року Вищою атестаційною комісією СРСР йому було присвоєно вчене звання доцента. Його наукова діяльність булла спрямована на вивчення історії Буковини та історичного розвитку Поділля в другій пол. ХІХ – на початку ХХ ст.

Піклувався ректор і про розвиток інфраструктури закладу, при ньому було створено два нових факультети: фізичного виховання (1949) та педагогіки і методики початкового навчання (1960). Завдяки його зусиллям у 1964–1965 рр. на філологічному факультеті було створено історичний відділ, на базі якого 1968 року був відновлений самостійний історичний факультет. Велику повагу у сучасників викликала його господарська діяльність: вирішував питання приміщень, капітального ремонту. Йому вдалося відкрити студентський гуртожиток по вулиці Ленінградській. 1953 року завдяки йогоз усиллям інститут отримав у користування стадіон, який за два роки був розбудований силами колективу і став великою гордістю ректора, адже на той час жоден педінститут в Україні не мав свого стадіону. Велику увагу приділяв ректор дозвіллю та відпочинку студентів, у ті роки розпочато будівництво спортивно-оздоровчого табору у с. Голосків.

Одночасно із виконанням ректорських обов’язків, працював викладачем історії СРСР та УРСР, а з вересня 1952 р. – завідувачем кафедри історії СРСР. І. С. Зеленюк активно займався громадською діяльністю: був членом партійного бюро інституту, брав участь у роботі пленумів міському та обкому партії, обирався депутатом міської ради, систематично виступав з лекціями перед населенням.

Майже 20 років Іван Степанович очолював Кам’янець-Подільський педагогічний інститут. Активний, діловий, цікавий до всього нового, ініціативний і практичний, він використовував свій авторитет заради зміцнення авторитету інституту. Життєвий досвід давав можливість йому вирішувати складні ситуації швидко і вдало, відчувалось, що в цьому навчальному закладі є господар.

Передчасна смерть ректора 5 грудня 1966 року перервала його плідну діяльність, закінчила цілу епоху в історії навчального закладу.

 

Наукові праці І. С. Зеленюка

Наукові праці І. С. Зеленюка

Боротьба трудящих Буковини проти румунських загарбників (1918-1940 рр.): дис. на одержання наук. ступеня канд. іст. наук / І.С. Зеленюк. – К., 1951. – 265 с. – Машинопис.

На основі архівних документів показано боротьбу трудящих Буковини проти румунських окупантів за приєднання Буковини до Радянської України протягом 1918-1940 рр.


Наукові праці І. С. Зеленюка

Революційний рух на Поділлі в період народної революції 1905-1907 років у Росії / І.С. Зеленюк // Наукові записки Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія історико-філологічна. – Хмельницький, 1956. – Т.3. – С.3-51.

Автор висвітлив різноманітні питання щодо катастрофічного становища селян та занепад їх господарств на Поділлі в перші роки ХХ століття.


Наукові праці І. С. Зеленюка

Селянський рух на Поділлі в роки столипінської реакції і нового революційного підйому (1907-1914 рр.) / І.С. Зеленюк // Наукові записки Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія історико-філологічна. – Хмельницький, 1957. – Т.V. – С.3-32.

На основі архівних документів обласного архіву частково показане економічне і політичне життя трудящих мас Поділля, а також їх боротьбу за землю, за демократичні перетворення в країні у вказаний період. Проаналізовано, що столипінська аграрна реформа не розв’язала земельного питання на Поділлі, як і по всій країні, вона, подібно до реформи 1861 року, ще більше заплутала його і ще більше загострила суперечності між селянством і поміщиками та урядом.


Наукові праці І. С. Зеленюка

Поділля напередодні Великої Жовтневої соціалістичної революції / І.С. Зеленюк // Наукові записки Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія історико-філологічна. – Хмельницький, 1958. – Т.VІІІ. – С. 103-137.

На основі документів та матеріалів місцевих архівів проаналізовано становище населення Поділля напередодні Великої Жовтневої соціалістичної революції та його боротьбу за перемогу народної влади.


Наукові праці І. С. Зеленюка

В боях за Жовтень: спогади учасників революційної боротьби на Поділлі [/ ред. І.С. Зеленюк, М.Д. Березовчук, Є.М. Гінзбург та ін.]. – Хмельницький: Хмельниц. обл. вид-во, 1958. – 227 с.


Наукові праці І. С. Зеленюка

До питання про боротьбу трудящих мас Поділля за владу Рад в період мирного розвитку революції / І.С. Зеленюк// Наукові записки Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія історико-філологічна. – Кам’янець-Подільський, 1962. – Т.ХІІІ. – С. 3-23.

Проаналізовано розвиток революційного руху на Поділлі. Особливу роль в організації революційної боротьби на місцях, за покрашення економічного і історичного становища трудящих відіграли місцеві Ради робітничо-селянських і солдатських депутатів.


Наукові праці І. С. Зеленюка

Відгуки місцевих подій 1917 року на Поділлі / І.С. Зеленюк // Доповіді та повідомлення на Звітній науковій сесії кафедр інституту за 1962 рік (тези) / Кам’янець-Подільський держ. пед. ін.-т. – Кам’янець-Подільський, 1963. – С.6-11.

Автор описав події, які відбувались на Поділлі 1917 року, а саме: створення нових революційних організацій і партій, які були революційно налаштовані проти Тимчасового уряду, зародження селянського руху на Поділлі.


Наукові праці І. С. Зеленюка

Назрівання революційної кризи в країні і піднесення революційного руху на Поділлі (вересень-жовтень 1917 р.) / І.С. Зеленюк // Тези доповідей викладачів на Звітній науковій сесії за 1964 рік (серпень 1965 р.). – Кам’янець-Подільський, 1965. – С. 16-18.

Автор описав зародження і розвиток селянського руху на Поділлі, підготовку Збройного повстання і створення Червоної гвардії.


Література про І. С. Зеленюка

  1. Філінюк А.Г. Життя, віддане справі: трудова, громадська та науково-педагогічна діяльність Івана Степановича Зеленюка : іст. нарис / А.Г. Філінюк. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 332 с. – (Сер. “Керівники навчального закладу”).
  2. Філінюк А.Г. Зеленюк Іван Степанович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 141–156.
  3. Копилов А.О. З когорти подвижників / А.О. Копилов // Край кам’янецький. – 1997. – 16 верес., 23 верес.;
  4. Суровий А.Ф. Мрія ректора здійснилася // Студентський меридіан. – 1997. – 22 жовт.;
  5. Іван Степанович Зеленюк // Завальнюк О.М. Минуле і сучасне Кам`янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : іст. нариси / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький, В.Б. Стецюк. – Кам`янець-Подільський, 2007. – С. 256-262;
  6. Філінюк А.Г. Життя, віддане справі: трудова, громадська та науково-педагогічна діяльність Івана Степановича Зеленюка : іст. нарис / А. Г. Філінюк. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 332 с. – (Сер. “Керівники навчального закладу”).

 

Виставку підготувала:

Крючкова Н.Д., зав. бібліотекою рідкісних видань.