Ми діти твої, Україно!

Кожного року 1 червня в Україні та світі відзначають День захисту дітей. Цей день покликаний захистити найменших від проблем та бід, з якими стикаються діти в різних куточках світу. Рішення про його відзначення було ухвалено Міжнародною демократичною федерацією жінок на спеціальній сесії в листопаді 1949 року. Така ініціатива була пов’язана з тим, що після Другої світової війни багато дітей у різних країнах залишились сиротами та не мали даху над головою. ООН підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним з пріоритетних напрямів своєї діяльності.

Міжнародний день захисту дітей вперше відсвяткували у 1950 році. Тоді до свята долучилися 50 країн. В Україні День захисту дітей встановлено відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 і відзначається щорічно, також 1 червня. В цей день дорослі намагаються зробити все можливе, щоб подарувати дітям своєї країни тепло, увагу та любов.

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей в читальному залі педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка організовано книжкову експозицію «Ми діти твої, Україно!». Виставка буде діяти до 30 червня 2024 року.

 

 

 

Пропонуємо Вашій увазі каталог виставки

 1. АндрющенкоТ. Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку : метод. посіб. / Тетяна Андрющенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 120 с.
 2. Білан О. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / Олександра Білан ; за заг. ред. О. В. Низковської. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 255 с.
 3. Граф А. М. Формування економічної компетентності дітей дошкільного віку / А. М. Граф. – Харків : Основа, 2020. – 144 с.
 4. Дитина: освітня програма для дітей від 2 до 7 років/ авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, В. М. Вертугіна [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. – 440 с.
 5. Здоров’язбережувальні технології у закладі дошкільної освіти/ авт.-упоряд. І. І. Нікітіна. – Харків : Основа, 2022. – 174 с.
 6. Кисіль Н. В. Перше слово – мати, друге – Україна: національно-патріотичне виховання в ДНЗ : ранній та молодший вік / Н. В. Кисіль. – Харків : Основа, 2017. – 78 с. – (Дошкільний навчальний заклад вихователю).
 7. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Право, 1996. – 64 с.
 8. Лохвицька Л. Сім’я – берегиня здоров’я дитини : навч.-метод. посіб. / Любов Лохвицька, Тетяна Андрющенко. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 248 с.
 9. Максименко Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія : практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 191 с.
 10. Нові форми роботи з батьками дошкільників / авт.-упоряд. Л. М. Витовтова, В. О. Маренич. – Харків : Основа, 2022. – 159 с. – (Новий Базовий компонент).
 11. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка : підручник / Тамара Поніманська. – 3-є вид., випр. – Київ : Академвидав, 2015. – 447 с. – (Альма-матер).
 12. Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника: навч.-метод. посіб. / [С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Луценко та ін. ; за заг. ред. Н. Гавриш]. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 252 с.
 13. Провозюк Г. Г. Земля, де народились і ростем : метод. посіб. / Г. Г. Провозюк. – Тернопіль : Мальва – ОСО, 2007. – 184 с.
 14. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція): у 2 ч. / [наук. кер. О. Л. Кононко]. – 2-ге вид. – Київ : МЦФЕР-Україна, 2015. – Ч. І : Від народження до трьох років. – 203 с.
 15. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція): у 2 ч. / [наук. кер. О. Л. Кононко]. – 2-ге вид. – Київ : МЦФЕР-Україна, 2015. – Ч. ІІ : Від трьох до шести (семи) років. – 451 с.
 16. Світ дитинства: комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів / наук. керівник акад. А. М. Богуш. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 197 с.

Тамара Сологуб, завідувач сектору читального залу педагогічного факультету