Daily Archives: 22 Лютого, 2016

Персональні покажчики серії: Постаті в освіті та науці

Save 

Конет Іван Михайлович (до 30-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. В. Огороднікова, О. В. Гавва, О. С. Толков ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – 47 с.– (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 1).

 

Save 

Іван Вікторович Івах (до 90-річчя від дня народження): біобібліогр. покажч. / [уклад.: Л. В. Огороднікова, О. В. Гавва, Т. П. Поведа, О. М. Ніколаєва ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2008. – 10 с. – (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 2).

 

Save 

Сохацька Євгенія Іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності): біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка; [уклад.: В. М. Пархоменко, О. В. Веселовська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 28 с. – (Серія “Постаті в освіті і науці” ; вип. 9).

 

Save 

Сурова Тіна Іванівна (до 45-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад. Т. В. Сологуб ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : “Медобори-2006”, 2010. – 80 с. : іл. – (Сер. “Постаті в освіті і науці” ; вип. 13).

 

Save 

Життєве кредо професора В. П. Струманського : біобібліографічний покажчик / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: В. С. Прокопчук, І. І. Грінішина, І. О. Старенький; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – (Серія «Постаті в освіті і науці» ; вип. 19).

 

Save 

Баженова Стефанія Едуардівна: вчений-історик, археолог, музеєзнавець, туризмознавець : бібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; уклад. Л. М. Бабій. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2017. – 112 с. : іл. – (Серія: Постаті в освіті і науці ; вип. 23).

 

Save 

Провідний вчений-історик України й талановитий педагог – Валерій Степанович Степанков (до 70-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліографічний покажчик / Кам’янець-Поділ. нац ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голов. ред), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін. ; уклад.: Н. Д. Крючкова, В. Ф. Биковська, Л. В. Гончарова ; бібліогр. ред. Т. М. Опря]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 84 с.

 

Save 

Авторитетний педагог, відомий історик, досвідчений керівник Анатолій Григорович Філінюк (до 65-річчя від дня народження та 40-річчя педагогічної і наукової діяльності) : біобібліографічний покажчик / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [уклад.: Н. Д. Крючкова, В. Ф. Биковська ; редкол.: С. А. Копилов (голов ред.), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін.; бібліогр. ред. Т. М. Опря]. – Кам’янець-Подільський, 2018. – 124 с.

 


Бібліографічні покажчики

Бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : метабібліографія / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [уклад.: В. С. Прокопчук, В. М. Пархоменко, Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова), Л. В. Баженов, І. М. Конет та ін. ; бібліогр. ред. Т. М. Опря]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 242 с.
Наукові записки (праці) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : бібліографічний покажчик змісту (1920–2009 рр.) / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [уклад.: О. В. Веселовська, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), О. Б. Комарніцький та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 120 с.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2008) : бібліогр. покажч. / [уклад.: Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), О. Б. Комарніцький та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2008. – 112 с.

 


Матеріали конференцій

Випуск 1

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Серія. Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 565 с.

Переглянути

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : серія : бібліотекознавство, книгознавство. Вип.2 / [редкол. : О.М. Завальнюк(голова) , В.С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.] ; Кам’янець-Поділ.нац. ун-т ім. Івана Огієнка, наукова бібліотека. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 648 с.

Переглянути

Save

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека; редкол.: С.А. Копилов (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.]. – Кам`янець-Подільський: Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 328 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство; вип. 3).

 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. 4 / Кам’янець-Поділ.нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [редкол. : С.А Копилов (голова) , В.С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнко, 2015. – 395 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство)

Переглянути

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип.5 / [редкол.: Копилов С.А. (голова), Л.В.Климчук та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2018. – 268 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство).

Переглянути

У збірнику подано доповіді і повідомлення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Університетські бібліотеки: історія, досвід та перспективи розвитку» (до 100-річчя заснування бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка), яка відбулася 27-28 вересня 2018 року, а також документи і матеріали, що стосуються діяльності бібліотеки університету, проблем бібліотекознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності. Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами та студентами навчальних закладів системи освіти і культури.


Окремі видання

Save

Прокопчук В. С. Бібліотека Кам`янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту : іст. нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с.

 

Save

Прокопчук В. С. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета (церковного историко-археологического общества) (1876-1916) : зведений каталог і покажчик змісту / В. С. Прокопчук, Н. Д. Крючкова ; наук. ред. О. М. Завальнюк ; бібліогр. ред. В. М. Пархоменко ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 184 с.: фото.