Фонд бібліотеки

Фонд бібліотеки

Станом на 1 січня 2021 року загальний фонд бібліотеки нараховує 1099504 примірників документів. З них: книг – 940145, періодичних видань – 155442; наукової літератури – 454377 примірників, навчальних – 496658 та літературно-художніх – 148469. До загальної кількості враховуються також неопубліковані та електронні документи. 

У 2020 р. фонд бібліотеки збільшився на 4054 примірники документів, з них книг – 3131, авторефератів – 64 та 859 примірників періодичних видань.

Упродовж 2020 року фонд бібліотеки комплектувався шляхом придбання навчальних, навчально-методичних, наукових, літературно-художніх, довідкових видань відповідно до навчальних планів, освітніх програм, навчальних дисциплін та згідно потреб користувачів за рахунок закупівлі підручників через мережу видавництв: ТОВ «ЦУЛ», ТОВ «Лінгвіст», ТОВ «Патерик», ПП «Нова книга», Видавництво «Олді–плюс», передані з редакційно-видавничого відділу, від учасників акції «Подаруй бібліотеці книгу». Сучасну літературу до фонду бібліотеки подарували: Національна історична бібліотека України, Державне підприємство «НКММК «Мистецький арсенал», видавництва «Наукова думка» та «Українські пропілеї», Київський національний університет «Будівництва і архітектури», Інститут спеціальної педагогіки і психології імені М.  Ярмаченка, Інститут дослідження Голодомору та науково-педагогічні працівники університету.

Книгообмін здійснювався з науковими бібліотеками Львівського національного університету імені Івана Франка, Ужгородського національного університету та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича.