«В. М. Гагенмейстер – український графік, мистецтвознавець» (до 135-річчя від дня народження)

Володимир Миколайович Гагенмейстер –  художник-педагог, мистецтвознавець, кераміст, графік, етнограф.

Народився  В. Гагенмейстер в м. Виборг 30 червня 1887 р. Після реального училища у 1912 році успішно закінчив художньо-промислове училище О. Штігліца, дістав звання художника прикладного мистецтва з правом викладання. У 1916-33 рр. був директором Кам’янець-Подільської  художньо-промислової школи. У 1920 році під його керівництвом тут було засновано музей художньої промисловості.

За «надмірну  популяризацію українського мистецтва» В. Гагенмейстер був усунений з директорства, а школа була розформована. З 1933 до 1936 року викладав у Харківському поліграфічному інституті. А із 1936 р. В. Гагенмейстер – керівник  художних майстерень при Київському музеї українського мистецтва.

Володимир Гагенмейстер. Хрестовоздвиженська церква на Карвасарах. Автолітографія. Фонди Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

12 грудня 1937 р. заарештований і засуджений до вищої міри покарання – розстрілу – за ніби-то участь в українській націоналістичній організації і шпигунстві на користь буржуазної Польщі. Вирок виконано 20 січня 1938 року. Реабілітований у 1971 році.

Учнями В. Гагенмейстера були такі визначні митці , як В. Артеменко, Ю. Гаврилюк, С. Кукуруза, Т. Сис, З. Мельник.

Роботи художника знаходяться  в приватному архіві дочки Ольги Ерн-Гагенмейстер, Національному художньому музеї України,  Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику, Хмельницькому обласному художньому музеї та ін.

З нагоди 135-річчя від дня народження художника у читальному залі мистецької літератури організовано книжкову виставку «В. М. Гагенмейстер – український графік, мистецтвознавець».

Представлена література:

  1. Бренюк А. Г. Графіка Камянця-Подільського в художній культурі краю ХХ століття / А. Г. Бренюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 272 с. : іл.
  2. Гуцул І. А. Володимир Гагенмейстер : монографія / І. А. Гуцул, Н. О. Урсу. – Кам’янець-Подільський : Сисин Я. І., 2015. – 224 с. : іл.
  3. Гуцул І. А. Гагенмейстер як яскрава особистість та його внесок у розвиток мистецько-освітянської справи Кам’янеччини / І. А. Гуцул // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр.  – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2013. – Т. 20. – С. 175-211.
  4. Гуцул І. Мистецька діяльність Володимира Гагенмейстера в когорті митців Кам’янеччини першої половини ХХ ст. / І. Гуцул // Духовні витоки Поділля: митці в історії краю : матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 березня 2014 р. – Хмельницький : ХГПА, 2014.  – С. 153-156.
  5. Гуцул І. А. Митець і педагог Володимир Гагенмейстер у контексті культурно-мистецького середовища Кам’янця-Подільського (1916-1923 рр.) / І. А. Гуцул // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками зв. наук. конф. викл., доктор. і асп. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12: у 3-х т. – Т. 1.– С. 163-165.
  6. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст. / Р. Шмагало. – Львів : Українські технології, 2005. – 526 с.
  7. Шмагало Р. Словник митців-педагогів України та з України у світі / Р. Шмагало. – Львів : Українські технології, 2002. – С.28.
  8. Шулик А. Г. Художньо-педагогічна діяльність митців-графіків Кам’янеччини  у ХХ ст. / А. Г. Шулик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2/2011. – С. 187-192.
  9. Урсу Н. Митці Кам’янця-Подільського: архітектори, мистецтвознавці, художники / Н. О. Урсу. – Кам’янець-Подільський : Сисин Я. І., 2016. – С. 64-65.
  10. Урсу Н. Нариси з історії образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Хмельниччини : навч. посіб. / Н. Урсу. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 223  с. : іл.

Скоропад Н. Я., бібліотекар читального залу мистецької літератури